Gå direkt till innehållet

Basfakta om EU

Basfakta om EU

KristallipalloEuropeiska unionen har för närvarande 27 medlemsländer. Foto: Europeiska gemenskaperna

Upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen i början av 1950-talet var det första steget mot ett ekonomiskt och politiskt samarbete i Europa.

Samarbetet som inleddes av sex länder i Europa har på drygt 60 år utvidgats till en union med 27 medlemsländer och nästan en halv miljard medborgare. Europeiska unionens medlemsländer har förbundit sig att samarbeta för att upprätthålla freden och främja välståndet.

I detta avsnitt hittar du information om den europeiska integrationens historia, EU:s medlemsländer, institutioner, beslutsfattande, budget och om unionens verksamhet inom olika politikområden. Här finns också en förteckning över de grundfördrag som medlemsländerna ingått och som reglerar Europeiska unionens verksamhet.

© EuropainformationenUtrikesministerietPB 482, 00023 Statsrådet Tfn 0295 350 000Om webbplatsen