Julkaisuluettelo
Julkaisut, 12.6.2008

Sosiaalinen Eurooppa murroksessa - Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka

Sosiaalinen Eurooppa murroksessa. Kari, Kattelus, Saari.Kirja: 191/2008
Julkaisija: Eurooppatiedotus, ulkoasiainministeriö
Kirjoittajat: Matti Kari, Mervi Kattelus, Juho Saari

EU:n tavoitteet sosiaali- ja terveyspolitiikassa ovat siirtyneet jäsenvaltioiden hyvinvointipalvelujen ja niin kutsutun Europan sosiaalisen mallin uudistamiseen.

Sisämarkkinoiden ja kilpailulainsäädännön vaikutukset ulottuvat terveyspalveluihin, yleishyödyllisiin (sosiaali)palveluihin ja moniin kansallisessa monopoliasemassa oleviin yrityksiin.

Kirja erittelee 15 viime vuoden aikana EU:ssa tapahtuneita muutoksia ja pohtii sisämarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Pyrkimyksenä on antaa kattava yleiskuva EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä arvioida sen tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.

pdfSosiaalinen Eurooppa murroksessa (1,42 MB)

 Kirjan voi tilata maksutta tilauslomakkeellamme

Päivitetty 31.10.2013