Publikationsförteckning
Publikationer, 26.8.2013

EU i korthet (i elektroniskt format)

EU i korthetBroschyr: 08/2013
Utgivare: Europainformationen, utrikesministeriet

Vad är Europeiska unionen och vad omfattar den? Vad gör EU? Vad används de gemensamma medlen till? Vad har vi för nytta av att vara EU-medborgare? Broschyren EU i korthet sammanfattar basfakta om unionen och dess verksamhet.

pdfEU i korthet_pdf (08/2013)

Du kan beställa broschyren (2010) i tryckt form avgiftsfritt  med den här beställiningsblanketten

Uppdaterat 8.10.2013