Julkaisuluettelo
Julkaisut, 10.5.2006

Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota (tietosivu 3/2006)

Suomalaiset viranomaiset ja tuomioistuimet ovat velvollisia varmistamaan, että Euroopan yhteisön oikeudesta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvia velvoitteita noudatetaan. Pääsääntöisesti näissä asioissa käytetään kansallisia oikeussuojakeinoja. Eräissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista kääntyä suoraan eurooppalaisten viranomaisten puoleen. Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan yhteisön toimielinten ja laitosten toimintaa koskevia kanteluita.

pdf  Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota (tietosivu 3/2006, 36,7kt)

Päivitetty 6.4.2009