Julkaisuluettelo
Julkaisut, 27.3.2008

Eurooppatiedotuksen kalvosarjat

Eurooppatiedotuksen laatimissa PowerPoint-esityksissä käsitellään Euroopan unionin perusteita: integraation historiaa, unionin poliittista muotoa, oikeusjärjestystä, toimielimiä, päätöksentekojärjestelmää, laajentumista, toiminta-aloja ja kansalaisten Eurooppaa.

Esitykset on tehty erityisesti oppilaitoksia silmällä pitäen, mutta ne soveltuvat opettajien lisäksi kaikille muillekin, jotka luennoivat EU:n perusteista.

Tekstit perustuvat maalikuussa 2010 voimassa olevaan tilanteeseen.

Oman maakuntansa aluetiedottajan voi pyytää luennoimaan EU:n perusteista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Eurooppatiedotuksen luentopalvelu on maksuton.

pdf Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto  (15 kalvoa)

pdf Euroopan unionin laajentuminen ja Suomen tie unioniin (12 kalvoa) – mukana kartta 2010

pdf Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestelmä Euroopan unionissa (64 kalvoa)

pdf Kansalaisten Eurooppa  (40 kalvoa)

 • Euroopan unionin kansalaisuus
 • Kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
 • Työskentely
 • Opiskelu
 • Nuorten Eurooppa
 • Matkustaminen
 • Eurooppalainen identiteetti

pdf Euroopan unionin taloudellisena yksikkönä (25 kalvoa)

 • Talous- ja rahaliitto
 • Yhtenäismarkkinat
 • Budjetti

pdf Euroopan unionin ulkopolitiikka (25 kalvoa)

 • Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Unionin ulkosuhteet

 pdf Muita Euroopan unionin toiminta-aloja (20 kalvoa)

 • Alue- ja rakennepolitiikka
 • Maatalous
 • Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa

pdf Miten Lissabonin sopimus muuttaa Euroopan unionia? (31 kalvoa)

 © Eurooppatiedotus 2010

Päivitetty 24.5.2010