Aktuellt

    EU förnyar sin säkerhetspolitiska strategi

    25.11.2015

    eeas

    EU håller på att förnya sin utrikes- och säkerhetspolitiska strategi. Arbetet ska vara färdigt i sommar. Ambassadör Sofie From-Emmesberg representerar Finland i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp). Enligt From-Emmesberg kommer migrationen och terrorismbekämpningen att synas i den nya strategin.

Mera

Månadens fråga

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor. Den här gången frågar vi Vesa Blomqvist, chef för Gränsbevakningsväsendets enhet för internationellt samarbete:

Fungerar Schengen och hur ser samarbetets framtid ut?

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

EU-basfakta_Europainformationen

EU-basfakta, 3:e reviderade upplagan 2014

EU-basfakta är en handbok, lärobok och en utmärkt arbetsbok som stöd för undervisning.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

29.-30.1. Helsingfors: Educamässan

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu