Aktuellt

    Uppgiftsskyddsförordningen – förnyar och stärker lagstiftningen

    18.4.2016

    Tietosuoja-asetus

    Nu är den här, över 400 sidor text om uppgiftsskydd: EU:s uppgiftsskyddsförordning. Resultatet av de intensiva förhandlingarna som pågick i nästan fyra år och de invecklade kompromisslösningarna är totalt 99 artiklar som preciseras i skälen ─ med sina oundvikliga skönhetsfläckar. Förordningen börjar tillämpas 2018.

Mera

Månadens fråga

Anne Berner, bild: Sakari Piippo, nyttjanderättshavare : Statsrådets kansliVarje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor. Den här gången frågar vi ministern för nordiska samarbete Anne Berner:
Skulle de nordiska länderna dra nytta av ett närmare samarbete i EU?

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

Eu i korthet_Europainformationen

EU i korthet

EU i korthet är en publikation som ger dig en enkel överblick av Europeiska unionen. Den är i främsta hand utarbetad för att användas i undervisning, men passar alla som vill uppdatera sina baskunskaper om EU.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

9.5. Helsingfors: Europadagen

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu