Aktuellt

    Vad sätter människor i rörelse? EU försöker ingripa i de bakomliggande orsakerna till migrationen från Afrika

    7.10.2015

    Farchanan pakolaisleiri / Tshad Kuva: Flickr / European Commission DG ECHO

    Europa är mål för en sällan tidigare skådad flyttvåg. Den största delen av de som anländer flyr från krig och oroligheter i Mellanöstern, men bland flyktingarna finns också många afrikaner som flyr dåliga levnadsförhållanden i sina hemländer. Som ett led i ett övergripande svar på krisen vill EU påverka de bakomliggande orsakerna till att folk ger sig av genom att stödja stabilitet och socioekonomiska möjligheter i de afrikanska länderna.

Mera

Månadens fråga

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor. Den här gången frågar vi Vesa Blomqvist, chef för Gränsbevakningsväsendets enhet för internationellt samarbete:

Fungerar Schengen och hur ser samarbetets framtid ut?

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

EU-basfakta_Europainformationen

EU-basfakta, 3:e reviderade upplagan 2014

EU-basfakta är en handbok, lärobok och en utmärkt arbetsbok som stöd för undervisning.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

29.-30.1. Helsingfors: Educamässan

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu