Tankesmedjor

Tankesmedjor

Tankesmedjor (engelska: think tanks) studerar den Europeiska unionen och dess fenomen, politiker och beslutsfattandet, samt utger publikationer och ordnar seminarier.

Inom EU finner vi över tusen olika tankesmedjor. Här finner du de finländska aktörerna inom Europaforskning samt exempel på några partipolitiskt obundna belgiska tankesmedjor.

I Finland:

Centrum Balticum

Centrum Balticums verksamhet fokuserar på Östersjöfrågor.

Tapri

Freds- och konfliktforskning

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet är en forskningsanstalt. Dess uppgift är att framställa aktuell information om internationella relationer och EU-frågor.

Nätverket för Europaforskning

Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet grundades i slutet av året 2002 för att förstärka Europaforskning inom alla vetenskapsgrenar och institutioner vid Helsingfors universitet. Den multivetenskapliga inriktningen bildar grunden för nätverket och skapar en viktig betingelse för alla verksamhetsformer.

Jean Monnet -centret vid Tammerfors universitet

Jean Monnet -centret vid Tammerfors universitet ordnar bl.a. seminarier och bedriver Europaforskning.

I Bryssel:

Centre for European Policy Studies (CEPS)

CEPS studerar flere av EU:s politikområden.  

European Council on Foreign Relations

Utrikespolitiska frågor, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

European Policy Centre

EPC studerar bl.a. beslutsfattandet inom EU och EU:s roll i världen.  

Fondation Robert Schuman

Foundation Robert Schuman studerar flere av EU:s politikområden.

Friends of Europe

Forskar i EU:s framtid och ordnar seminarier.

Notre Europe

Den europeiska intergrationen, demokrati och kohesionspolitiken ligger i fokus för tankesmedjan.

Uppdaterat 23.2.2015