Aktuellt

Aktuellt

Finlands försvar främjas – vad hörs från militärt håll 27.3.2015

Att jobba i Bryssel: "Kommunikation är ett politiskt redskap" 25.3.2015

Månadens fråga: Vem leder nu EU:s utrikespolitik? 23.3.2015

Europeiska rådet diskuterade den ekonomiska situationen i Europa 23.3.2015

Från oljekris till cirkulär ekonomi 23.3.2015

Federica Mogherini: Europa är en fredsstiftare 16.3.2015

Myterna bildar hinder på EU-vägen 13.3.2015

Utrikes- och säkerhetspolitisk kväll i Vasa 12.3.2015

EU grunnar på flygresenärers rättigheter 4.3.2015

Beviljade statsunderstöd för frivilligorganisationers Europainformation 2015 2.3.2015

Europaveckans evenemang i Kajana och Helsingfors 25.2.2015

Europeiska kustbevakningsforumet inledde sin verksamhet i Bryssel 25.2.2015

Minister Toivakka till Bryssel med ledningen för arbetsmarknadsorganisationerna 24.2.2015

Utrikesminister Tuomioja träffar Turkiets EU-minister Volkan Bozkir i Helsingfors 23.2.2015

Påståenden, halvsanningar och rena lögner – hur borde EU-länderna hantera propaganda? 19.2.2015

Månadens fråga: Hurdana målsättningar har temaåret? 13.2.2015

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka föreläser om finländskt företagande och internationell handel 13.2.2015

Ett sätt att visa solidaritet 11.2.2015

EU-basfakta, 3:e reviderade upplagan 2014 11.2.2015

Vill du bli EU-tjänsteman? 9.2.2015

Dags för en socialare union? 3.2.2015

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka föreläste i Kotka om utrikespolitikens utmaningar och handelspolitikens möjligheter 30.1.2015

PNR:s ödestimme 30.1.2015

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder med anledning av läget i Ukraina 28.1.2015

Europakommissionens arbetsprogram för 2015 26.1.2015

Månadens fråga: Hur skiljer sig Finlands och Sveriges EU-politiska linjer från varandra? 15.1.2015

Europa 2015 -kartan 5.1.2015

Temaåret för utvecklingssamarbete inleds 5.1.2015

Lettland blev ordförandeland i EU 5.1.2015

Utrikesministeriets Europainfromation önskar en fridfull jul 22.12.2014

Välj: