Europainformationen

Europainformationen

Verksamheten vid utrikesministeriets Europainformation förnyades i början av 2013. Vid utrikesministeriet i Helsingfors har Europainformationen sex informatörer och en redaktionschef. Dessutom finns en informatör i Rovaniemi vid Lapplands universitets Arktiska center. .

Den förnyade enheten för Europainformation och information till allmänheten har totalt 12 anställda.

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

Europainformationen har till uppgift att sköta informationen till allmänheten på båda de inhemska språken om EU-frågor som påverkar finländarna. Europainformationen är en tillförlitlig finländsk källa till information om EU som främjar diskussionen om EU-frågor. Den producerar material och besvarar frågor om EU. Europainformationen betjänar alla finländare med särskild fokus på lärare, studerande och journalister.

Europainformationen beviljar årligen statsunderstöd för frivilligorganisationers Europainformation.  

Europainformationen samarbetar med regionala och lokala aktörer för att informera allmänheten om EU. Europainformationens verksamhet omfattar hela landet. Man arrangerar seminarier och debatter samt deltar i mässor och evenemang med EU-tema.

Läroanstalter och skolor är viktiga samarbetspartner för oss. Vi tar fram material av olika slag och utbildar lärare i EU-frågor. På vår webbplats finns bland annat våra populära stordiaserier och spel.

Vi försöker också erbjuda skolorna möjligheter att ordna gemensamma föreläsningar om EU, till exempel genom att samla ihop flera klasser till en föreläsning. Vi kommer kontinuerligt att utveckla vårt samarbete med skolorna enligt dessas behov. Vi tar gärna emot feedback.

Vi producerar publikationer om EU-frågor. Publikationerna, som är gratis, finns nu i större omfattning än tidigare i elektronisk form på nätet. De kan också beställas med en blankett som finns på webbplatsen.  EU-material kommer också framöver att finnas på landskapens huvudbibliotek.

Vår informationstjänst har som mål att inom ett dygn besvara frågor om EU från allmänheten, antingen per telefon, e-post eller via webbplatsen. Vi kommer också att effektivera vår informationstjänst på webben.  

Vi tar emot frågor och feedback via Facebook och Twitter, där man kan se vårt nyhetsflöde. Våra evenemang kan följas via de sociala medierna, där Twitter är en utmärkt kanal för frågor och kommentarer om dagsaktuella EU-frågor.

Nyhetsbrevet, somutkommer en gång per månad, finns på vår webbplats och du kan också beställa det till din e-post.

Vårt nya servicenummer är 0295 3500 10.

Kontakta oss gärna om du vill ställa frågor om EU!

 

Uppdaterat 6.2.2013