Saavutettavuustyökalut

Kuva: Euroopan parlamentti
Uutinen 6.7.2018

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ja europuolueet

Euroopan parlamentti on unionin ainoa toimielin, johon kansalaiset saavat suoraan valita edustajansa. Kampanjointi puolueteltoilla ympäri Euroopan alkaa jälleen, kun eurovaalit kutsuvat kansalaisia vaaliuurnille ensi keväänä. Vaikka joka jäsenmaassa paikalliset puolueet asettavat ehdokkaansa vaaleihin, europarlamenttiin valitut edustajat toimivat Euroopan parlamentin omissa poliittisissa ryhmissä.

Europarlamentaarikot eivät ole järjestästäytyneet kansallisuuden, vaan poliittisten aatteiden ja kantojen mukaisesti. Suomalaiset europarlamentaarikot eli mepit eivät siis istu parlamentissa yhtenä ryhmänä, vaan kukin oman Euroopan parlamentin poliittisen ryhmänsä kanssa. Mepin paikka europarlamentissa määrittyy sen mukaan, mitä puoluetta hän omassa maassaan edustaa, sillä poliittisten ryhmien taustalla toimivat niin kutsutut europuolueet.

Kuva: Euroopan parlamentti
Kuva: Euroopan parlamentti

Poliittiset ryhmät muodostuvat europuolueiden pohjalta

Yksi tai useampi europuolue muodostaa siis Euroopan parlamentin poliittisen ryhmän. Europuolueiden jäseninä ei ole yksityishenkilöitä, vaan kansallisia puolueita. Yksittäinen meppi voi puolestaan toimia vain yhdessä poliittisessa ryhmässä, tai vaihtoehtoisesti hän voi olla myös sitoutumaton, jolloin hän ei toimi missään ryhmässä.

Europuolueet ovat pysyviä organisaatioita, kun taas varsinkin pienet Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät voivat muuttua jopa kesken vaalikauden. Tämä johtuu siitä, että yksittäiset europarlamentaarikot voivat vaihtaa kansallista puoluetta, jonka myötä myös heidän europuolueensa voi vaihtua. Myös Euroopan parlamentin poliittisen ryhmän vaihtaminen kesken vaalikauden on mahdollista. Suurimmat Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä ovat kuitenkin varsin vakiintuneita.

Europuolueiden rooli komission puheenjohtajan valinnassa

Europuolueet osallistuvat myös suoraan uuden komission puheenjohtajan nimitykseen. Kärkiehdokasmenettelyllä tarkoitetaan prosessia, jossa europuolueet valitsevat ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi ennen europarlamenttivaaleja, jolloin vaalien tulos on sidottu suoraan komission puheenjohtajan valintaan. Kärkiehdokasmenettely otettiin käyttöön viime europarlamenttivaaleissa vuonna 2014, kun Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokas Jean-Claude Juncker valittiin komission puheenjohtajaksi.

Kuva: Euroopan parlamentti
Kuva: Euroopan parlamentti

Rekisteröityneitä europuolueita on tällä hetkellä 12. Euroopan parlamentissa puolestaan toimii tällä hetkellä kahdeksan poliittista ryhmää. Poliittisen ryhmän muodostamiseen vaaditaan 25 europarlamentaarikkoa vähintään neljäsosasta jäsenmaita. Tämänhetkisistä poliittisista ryhmistä viisi suurinta paikkamäärän mukaisessa järjestyksessä ovat:

  • Euroopan kansanpuolueen ryhmä (European People’s Party, EPP)
  • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)
  • Euroopan konservatiivit ja reformistit (European Conservatives and Reformists, ECR)
  • Euroopan liberaalidemokraattien liitto (Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE)
  • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi (Greens/European Free Alliance Verts/ALE)

Euroopan kansanpuolueen ryhmä

Euroopan kansanpuolueen ryhmä muodostuu suoraan Euroopan kansanpuolueesta. Suomalaisista puolueista vuonna 1976 perustettuun Euroopan kansanpuolueeseen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit. Euroopan kansanpuolue on ideologialtaan keskusta-oikeistolainen. Sen ajamia teemoja ovat muiden muassa vapaus, vastuu, EU:n laajentumisen jatkaminen ja toissijaisuusperiaatteen edistäminen.

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Tämä poliittinen ryhmä muodostuu Euroopan sosiaalidemokraattisesta puolueesta. Puolue ja sen myötä myös poliittinen ryhmä edustavat aatemaailmaltaan keskusta-vasemmistoa. Vuonna 1992 perustetun puolueen ideologian mukaan talouden tulisi palvella yhteiskuntaa, eikä toisinpäin. Puolue on linjannut, että sen tavoitteena on saada jokaiselle eurooppalaiselle tyydyttävän elämänlaadun takaava työpaikka, ja koulutuksella sekä erilaisilla sosiaalisilla ohjelmilla tulisi taata kaikille mahdollisuus hyvään elämään. Suomalaisista puolueista tähän ryhmään kuuluu sosiaalidemokraattinen puolue.

Euroopan liberaalidemokraattien liitto

Euroopan liberaalidemokraattien liitto muodostuu kahdesta eri europuolueesta, vuonna 1976 perustetusta Euroopan liberaalidemokraattisesta puolueesta sekä vuonna 2004 alkunsa saaneesta Euroopan demokraattisesta puolueesta. Suomalaisista puolueista keskusta ja ruotsalainen kansanpuolue kuuluvat Euroopan liberaalidemokraattiseen puolueeseen, ja sitä kautta Euroopan liberaalidemokraattiseen liittoon. Aatemaailmaltaan liberaali-oikeistolaisen ryhmän avainteemoihin kuuluu demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen sekä avoimen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen edistäminen. Ryhmä tukee myös EU:n laajentumista ja toissijaisuusperiaatetta.

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän taustalla on samanniminen europuolue, mutta ryhmään kuuluu myös muita europuolueita edustavia ja sitoutumattomia europarlamentaarikkoja. Vuonna 2009 perustettu Euroopan konservatiivien ja reformistien puolue on ideologialtaan euroskeptinen ja konservatiivinen. Ryhmä ei aja EU:n lakkauttamista, vaan tahtoo uudistaa unionia kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta laajemmin kunnioittavaan suuntaan. Suomalaisista puolueista siihen kuuluu perussuomalaiset.

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi

Vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin poliittiseen ryhmään kuuluvat Euroopan vihreä puolue sekä Euroopan vapaa allianssi. Näistä vuonna 2004 perustettu vihreä puolue on nimensä mukaisesti ympäristöarvoja, demokratiaa ja tasavertaisuutta kannattava puolue, kun taas vuodesta 1981 asti toiminut Euroopan vapaa allianssi muodostuu alueiden ja maakuntien laajempaa itsehallintoa ajavista puolueista. Suomalaisista puolueista vihreät kuuluu Euroopan vihreään puolueeseen.

Nykyisistä suomalaisista eduskuntapuolueista sininen tulevaisuus ei ole toistaiseksi minkään europuolueen jäsen, ja vasemmistoliitto toimii Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä, Pohjoismaiden vihreä vasemmisto –nimellä kulkevassa poliittisessa ryhmässä.

 

Lue lisää:

Seuraa meitä