27.11.2019

Rakennerahastojen tuen jakautuminen toimintalinjakohtaisesti

EU:n ja valtion julkisen mediaanirahoituksen määrä euroina ja hankkeiden kappalemäärät.