27.11.2019

AA11

Rakennerahastojen EAKR ja ESF -varojen jakautuminen Suomessa 31.12.2018 mennessä.