27.11.2019

Rakennerahastot

Rakennerahastojen EAKR ja ESF -varojen jakautuminen Suomessa 31.12.2018 mennessä.