19.12.2019

OIK_työryhmä

Maria Guseff har under Finlands EU-ordförandeskap varit ordförande i rådets arbetsgrupp för grundläggande rättigheter, medborgerliga rättigheter och fri rörlighet för personer. På bilden också vice ordförande Sonya Walkila (t.v.) och Magdalena Marinez-Almeida (t.h.) från rådets generalsekretariat.