Eduskuntatalo ja valtiolippu.

Kuva: Hannele Salonen

Euroopan komissio
Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio on jäsenvaltioista riippumaton toimielin. Komissio koostuu 28 jäsenestä eli komissaarista, joita on yksi jokaisesta jäsenvaltiosta.
Yksinoikeus lakialoitteisiin
Komissiolla on yksinoikeus tehdä lakialoitteita. Se esittää ehdotuksensa uudesta lainsäädännöstä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka päättävät asioista komission ehdotuksen pohjalta.
Unionin lainsäädännön rikkomistapauksissa komissiolla on oikeus nostaa kanne jäsenvaltiota tai yritystä vastaan. Komissio voi esimerkiksi sakottaa yrityksiä kilpailulakien rikkomisesta. Komissio vastaa myös unionin yhteisten politiikkojen täytäntöönpanosta ja valvoo perussopimusten noudattamista. Lisäksi se hallinnoi unionin talousarviota ja toimintaohjelmia. Euroopan komissio edustaa unionia ulkoisesti, esimerkiksi kauppapolitiikassa.
Komissaarit EU:n asialla
Komission toimikausi kestää viisi vuotta.Marraskuusta 2014 luxemburgilainen Jean Claude Juncker on johtanut komissiota.

Jokainen komission jäsen vastaa tietystä EU:n politiikan osa-alueesta. Komissaarit eivät edusta omaa maataan vaan EU:n yhteistä etua. Suomalainen Jyrki Kataisen on yksi komission varapuheenjohtajista. Hänen vastuullaan on kasvu-, työllisyys- ja investointikysymykset.

Jyrki Katainen on yksi Junckerin komission seitsemästä varapuheenjohtajasta. Kuva: europarl.eu

Suurin toimielin
Kaikkiaan komissiossa työskentelee noin 32 000 henkilöä, mikä tekee komissiosta unionin suurimman toimielimen. Komission henkilöstö jakaantuu pääosastoihin tai yksiköihin, joita johtavat komissaareille vastuussa olevat pääjohtajat.
Komission toimipaikka on Bryssel. Päärakennus Berlaymont sijaitsee Brysselin EU-korttelin sydämessä, Schumanin aukion tuntumassa. Lisäksi osa sen yksiköistä toimii Luxemburgissa.
Katso myös:
Kuka on kuka Junckerin komissiossa (europa.eu)