Euro on eurooppalainen valuutta

Kuva: Eurooppatiedotus

EU:n 28 jäsenvaltiosta 19 on ottanut käyttöön yhteisen valuutan, euron.