Uutinen 17.6.2011

Ulkopolitiikka 2020 kiinnosti Turussa

Ulkoasiainministeriö julkaisi vuoden viime vuoden lopulla Ulkopolitiikka 2020 –tulevaisuuskatsauksen. Turussa keskusteltiin sen pohjalta Suomen haasteista lähivuosina Euroopassa ja maailmassa Eurooppatiedotuksen kesäkuisessa tilaisuudessa. Niin euro ja talouskriisi, nuorisotyöttömyys EU:ssa, liittovaltiokehitys, kuin Venäjä ja Palestiinakin puhuttivat turkulaisyleisöä.

Kansalliselle EU-keskustelulle on nyt tarvetta

-Meille EU-aikana aikuiseksi varttuneille EU on aina ollut tosiasia. Mutta miksi olla jäsen ja mitkä ovat EU:n hyödyt eivät ole itsestään selviä sukupolvellemme, avasi kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.).

-Tavallisten ihmisten turhautuneet mielipiteet EU:sta pohjaavat usein arkipäivän tilanteisiin, kieltoihin ja byrokratiaan. Tätä ei Saarikon mukaan saa väheksyä vaikka EU:n edut ovatkin ilmeisiä.

Dosentti Kimmo Elo Turun yliopistosta pohti mitkä olisivat seuraukset, jos Suomi alkaisi EU:ssa kääntyä sisäänpäin ja palata menneeseen.

-Myös kylmän sodan aikana muun maailman tapahtumat vaikuttivat meihin voimakkaasti, mutta meillä oli vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itse silloin kuin nyt, analysoi hän tilannetta.

Elon mukaan pitää myös muistaa, että EU:n perusidea on edelleen hyvin yksinkertainen eli rauhan varmistaminen Euroopassa.

-Kaikki muu on pelkkää plussaa.

Muun Euroopan ja maailman ongelmat eivät pysähdy rajalle

Tulevaisuutta pohdittaessa yleisökeskustelu vauhdittui siitä, miten helposti muiden maiden sisäiset ongelmat vaikuttavat myös meihin Suomessa.

-Muiden EU-maiden taloushaasteet vaikuttavat meihin kaikkiin. Tarvitaan tehokkaampaa EU:ta, paremmin toimivia yhteisiä instituutioita, painotti kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.).

Kanerva, Saarikko ja Elo TurussaKansanedustajat Ilkka Kanerva ja Annika Saarikko sekä dosentti Kimmo Elo pohtivat Suomen EU- ja ulkopolitiikan haasteita. Kuva: Juhana Tuomola.

Annika Saarikko nosti yhteiseksi eurooppalaiseksi ongelmaksi erityisesti nuorisotyöttömyyden.

-Espanjassa lähes joka toinen nuori on työtön. Vanhenevan EU:n julkiset taloudet eivät kestä, jos nuorisotyöttömyyttä ei saada alas ja nuoria mukaan. Yhtään sukupolvea ei ole varaa menettää.

Talouskriisin vaikutukset kulkevat yli EU-maiden välisten rajojen tiiviiden sisämarkkinoiden myötä. Kimmo Elon mukaan talous EU:ssa ei ole sinänsä ongelma, vaan puuttuva talouspolitiikan koordinaatio.

-Pitäisi rohkeasti pohtia tarvittaisiinko EU:ssa viimeistään nyt tiiviimpää poliittista unionia.

Euroopan vastuu muista

Euroopan rooli ja vastuu muusta maailmasta on noussut kevään mittaan voimakkaasti esille mm. Pohjois-Afrikan tapahtumien johdosta.

Eurooppaa ja koko maailmaa yhdistäviä uhkia ovat niin ilmastonmuutos, terrorismi kuin ydinaseiden leviäminen. Myös heikot valtiot, köyhyys ja hallitsemattomat muuttoliikkeet kuten laiton maahanmuutto kuuluvat haasteisiin kansanedustaja Ilkka Kanervan mukaan.

-EU:lla on jatkossakin moraalinen velvollisuus toimia johtavana esimerkkinä, piirsi Kanerva kuvaa tulevaisuudesta.

 pdf src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Ulkopolitiikka 2020 -tulevaisuuskatsaus (930 KB, 42 s.)