Suomen EU-rahat


Mistä Suomen EU:sta saamat rahat (1,5 miljardia euroa) koostuvat?

Suomi saa EU:sta yhteensä 1,5 miljardia euroa. Maaseutuun, ympäristöön ja kestävään kasvuun menee yhteensä 873,2 miljoonaa euroa. Kasvuun, työllisyyteen ja koheesioon on varattu 561 miljoonaa. Loput 66,4 miljoona menevät turvallisuuteen, kansalaisuuteen ja hallintoon.

Maaseutuun menevistä tuista suurin osa (523,3 miljoonaa euroa) menee suorana tukena viljelijöille. Lisäksi EU auttaa uudistamaan maaseutua ja maatalouselinkeinoa. EU:n tavoitteena on kestävä meritalous ja meri- ja kalastustukiin meneekin 8,8 miljoonaa euroa. Myös ilmaston lämpenemisen ehkäisemisellä on tärkeä rooli Euroopan kestävässä kasvussa ja ilmastonmuutoksen torjuntaan meneekin 6,1 miljoonaa euroa.

Kasvua ja työllisyyttä edistävään kilpailukykyyn on varattu 303,3 miljoonaa euroa. Se jakautuu Horisontti 2020, Erasmus opiskelijavaihto-ohjelman sekä verkkojen Eurooppa –infrastruktuuriohjelman kesken. Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio muodostavat 257,6 miljoonan budjetin.

Turvallisuuden ja kansalaisuuden budjetti 30,8 miljoonaa euroa jakautuu sisäisen turvallisuuden, turvapaikanhaun, maahanmuuton, integraation, Suomessa toimivien virastojen tuen, terveysohjelman sekä muiden tukien, kuten esimerkiksi kulttuuritapahtumien kesken.

Hallinnon 35,6 miljoonan euron budjetti jakautuu EU-instituutioiden, suomalaisten EU-virkamiesten eläkkeiden ja Eurooppa-koulujen kesken.