Kuva: European Parliament

Euroopan unionilla on seitsemän virallista toimielintä:

 1. Eurooppa-neuvosto
 2. Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto
 3. Euroopan komissio
 4. Euroopan parlamentti
 5. Euroopan unionin tuomioistuin
 6. Tilintarkastustuomioistuin
 7. Euroopan keskuspankki

EU:n toimielimet

Euroopan unionilla on seitsemän virallista toimielintä, joista jokaisella on oma tehtävänsä. Näitä ovat Eurooppa-neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

EU:n toimielinjärjestelmä toimii seuraavasti:

 • Yleiset poliittiset painopisteet määritellään Eurooppa-neuvostossa, johon kuuluvat EU-maiden johtajat, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja.
 • Koko EU:n etuja ajaa Euroopan komissio, jossa on yksi edustaja jokaisesta jäsenmaasta. Komissio muun muassa antaa lakiehdotukset ja vastaa unionin päätöksien toimeenpanosta.
 • Kunkin EU-maan hallitus ja ministerit ajavat oman maansa etuja Euroopan unionin neuvostossa eli ministerineuvostossa. Ministerineuvosto päättää esimerkiksi EU:n lainsäädännöstä ja budjetista.
 • Välittömillä vaaleilla valitut europarlamentaarikot edustavat EU-kansalaisia Euroopan parlamentissa. Parlamentti päättää EU:n lainsäädännöstä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa.
Justus Lipsius -rakennus
Justus Lipsius -rakennus on vuodesta 1995 toiminut EU:n neuvoston ja neuvoston pääsihteeristön päätoimipaikkana. Vuodesta 2002 alkaen siinä on järjestetty myös Eurooppa-neuvoston kokoukset.

Edellä mainittuja toimielimiä tukee viisi muuta tärkeää elintä: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea, jotka ovat neuvoa-antavia toimielimiä sekä Euroopan oikeusasiamies, investointipankki, ja tietosuojavaltuutettu.

Tiettyjä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä hoitamaan on perustettu EU:n erillisvirastoja. Ne on hajautettu EU:n jäsenmaihin. Suomessa toimii EU:n kemikaalivirasto.