Saavutettavuustyökalut

Kuva: European Commission

Suomen EU-jäsenmaksut

Jäsenmailta kerättävät jäsenmaksut ovat Euroopan unionin suurin tulonlähde. Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäkertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan.

Suomen nettomaksuosuus 1995-2015

EU:n vuosibudjetti perustuu seitsenvuotiseen rahoituskehykseen. Meneillään oleva rahoituskausi kattaa vuodet 2014 -2020.

Jäsenmaat sopivat yhdessä unionin rahoituskehyksestä ja siten maiden maksuosuuksissa on viime kädessä kyse poliittisesta neuvotteluratkaisusta. Jäsenmaksuista koostuvien unionin omien varojen summa voi olla korkeintaan 1,23 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansatulosta.

Suomi on ollut vuosia 1996, 1997 ja 2000 lukuun ottamatta EU:n nettomaksaja. Nettomaksu kuvaa Suomen EU:lta saamien tulojen ja EU:lle maksettujen maksujen erotusta.

Vuonna 2015 Suomen nettomaksuosuus pieneni

Suomen nettomaksu EU:lle oli vuonna 2015 488 miljoonaa euroa, eli 89 euroa asukasta kohden, ilmenee EU:n komission tilastoista. Nettomaksu pieneni jyrkästi 2014 vuodesta, jolloin se oli 809 miljoonaa euroa (148 euroa asukasta kohden). Nettomaksu oli 0,23 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuloon. Pieneneminen johtui pääasiassa maatalouden kehittämistukien maksatusten siirtymisestä vuodelle 2015. Samalla Suomi putosi pienimpien nettomaksajien joukkoon.

Vuosi 2015 oli EU:n rahoituskehyskauden 2014–2020 toinen vuosi. Vuosien 2014 ja 2015 nettomaksut poikkeavat toisistaan, koska luvuissa näkyvät vanhan rahoituskehyskauden (2007–2013) ohjelmien päättyminen ja uuden kauden ohjelmien käynnistymisen viivästykset.

 

Seuraa meitä