Kuva: Pexels

Valtionavut Eurooppa-tiedottamiseen

Eurooppatiedotus vastaa valtionavustuksista Eurooppa-tiedottamiseen. Ulkoministeriö tukee vuosittain kansalaisjärjestöjen Suomessa tapahtuvaa Euroopan unioniin liittyvää tiedottamista.

Vuoden 2022 hakukierroksen hakuohjeet ja -lomakkeet päivitetään sivulle 6.11.2021.

Avustusten tavoitteena on 

  • lisätä keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista
  • lisätä kansalaisten tietoutta Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä
  • tarjota perustietoa ja syventää jo olemassa olevaa tietoa.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan hakemuksesta myöntää suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille. Tuki on tarkoitettu nimenomaisesti tiedotushankkeisiin.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakumenettelyssä painotetaan vuosittain erilaisia ajankohtaisia EU-teemoja. Hakemusten tulee sisältää toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana. Hanketta suunniteltaessa on huomioitava, että kyseessä on nimenomaan tiedotustuki.

Hakuaika päättyy 4. joulukuuta 2020 klo 16.15, jolloin hakemusten tulee viimeistään olla perillä ulkoministeriössä.

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa:

  • Postitse osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
  • Valtioneuvoston yhteiselle palvelupisteelle: Ritarikatu 2 B, Helsinki
  • Sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.um@formin.fi

Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus: Eurooppa-tiedotustuki. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuohjeet 2021 (pdf, 4 sivua, 101 Kt)

Hakemus 2021 (doc, 34 Kt)

Hankesuunnitelma 2021 (doc, 37 Kt)

Yleisehdot 2021 (pdf, 6 sivua, 101 Kt)

Raportointi

Vuonna 2021 valtionavustusta saaneet järjestöt

Järjestön on raportoitava vuodelle 2021 myönnetystä avustuksesta 18.3.2022 mennessä.

Tiedotustukiraportti 2021 (doc, 39 Kt)

Tarkastuslausunto  2021 (doc, 36 Kt)

Yleisehdot 2021 (pdf, 6 sivua, 101 Kt)

Lisätietoa