Kuva: Pexels

Valtionavut Eurooppa-tiedottamiseen

Eurooppatiedotus vastaa valtionavustuksista Eurooppa-tiedottamiseen. Ulkoministeriö tukee vuosittain kansalaisjärjestöjen Suomessa tapahtuvaa Euroopan unioniin liittyvää tiedottamista.

Avustusten tavoitteena on 

 • lisätä keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista
 • lisätä kansalaisten tietoutta Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä
 • tarjota perustietoa ja syventää jo olemassa olevaa tietoa.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan hakemuksesta myöntää suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille. Tuki on tarkoitettu nimenomaisesti tiedotushankkeisiin.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakumenettelyssä painotetaan vuosittain erilaisia ajankohtaisia EU-teemoja. Hakemusten tulee sisältää toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana. Hanketta suunniteltaessa on huomioitava, että kyseessä on nimenomaan tiedotustuki.

Vuoden 2023 hakukierroksen painopisteitä ovat

 • EU ihmisoikeustoimijana ja demokratian edistäjänä
 • EU:n talous ja energiapolitiikan suunta
 • EU globaalina toimijana: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja EU:n rooli konfliktien ratkaisijana
 • EU:n laajentuminen

Haku on auki 4.11.–2.12.2022.

Vuoden 2023 hakuohjeet ja -lomakkeet

Hakuohjeet 2023 (pdf, 4 sivua, 98 Kt)

Hakemus 2023 (doc, 34 Kt)

Hankesuunnitelma 2023 (doc, 32 Kt)

Yleisehdot 2023 (pdf, 6 sivua, 33 Kt)

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa:

 • Postitse osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
 • Valtioneuvoston yhteiselle palvelupisteelle: Ritarikatu 2 B, Helsinki
 • Sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.um@gov.fi
 • Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkitään tunnus ”Eurooppa-tiedotustuki” sekä
  järjestön nimi. Hakuaika päättyy 2. joulukuuta 2022 klo 16.15, jolloin hakemusten tulee viimeistään
  olla perillä ulkoministeriössä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Raportointi

Vuonna 2023 valtionavustusta saaneet järjestöt

Järjestön on raportoitava vuodelle 2023 myönnetystä avustuksesta 15.3.2024 mennessä.

Tiedotustukiraportti 2023 (doc, 40 Kt)

Tarkastuslausunto 2023 (doc, 31 Kt)

Yleisehdot 2023 (pdf, 6 sivua, 33 Kt)

Lisätietoa