Kuva: Pexels

Valtionavut Eurooppa-tiedottamiseen

Eurooppatiedotus vastaa valtionavustuksista Eurooppa-tiedottamiseen. Ulkoministeriö tukee vuosittain kansalaisjärjestöjen Suomessa tapahtuvaa Euroopan unioniin liittyvää tiedottamista.

Avustusten tavoitteena on 

  • lisätä keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista
  • lisätä kansalaisten tietoutta Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä
  • tarjota perustietoa ja syventää jo olemassa olevaa tietoa.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan hakemuksesta myöntää suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille. Tuki on tarkoitettu nimenomaisesti tiedotushankkeisiin.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakumenettelyssä painotetaan vuosittain erilaisia ajankohtaisia EU-teemoja. Hakemusten tulee sisältää toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana. Hanketta suunniteltaessa on huomioitava, että kyseessä on nimenomaan tiedotustuki.

Seuraava hakukierros järjestetään marraskuussa 2022. Painopisteet vuodelle 2023 sekä hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla.

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa:

  • Postitse osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
  • Valtioneuvoston yhteiselle palvelupisteelle: Ritarikatu 2 B, Helsinki
  • Sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.um@formin.fi

Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus ”Eurooppa-tiedotustuki” sekä järjestön nimi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vuoden 2022 hakuohjeet ja -lomakkeet

Hakuohjeet 2022 (pdf, 4 sivua, 98 Kt)

Hakemus 2022 (doc, 34 Kt)

Hankesuunnitelma 2022 (doc, 32 Kt)

Yleisehdot 2022 (pdf, 6 sivua, 33 Kt)

 

Raportointi

Vuonna 2022 valtionavustusta saaneet järjestöt

Järjestön on raportoitava vuodelle 2022 myönnetystä avustuksesta 17.3.2023 mennessä.

Tiedotustukiraportti 2022 (doc, 39 Kt)

Tarkastuslausunto 2022 (doc, 31 Kt)

Yleisehdot EU-tiedottaminen 2022 (pdf, 6 sivua, 33 Kt)

 

Lisätietoa