Kuva: Pexels

Valtionavut Eurooppa-tiedottamiseen

Eurooppatiedotus vastaa valtionavustuksista Eurooppa-tiedottamiseen.

Avustusten tavoitteena on 

  • lisätä keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista
  • lisätä kansalaisten tietoutta Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä
  • tarjota perustietoa ja syventää jo olemassa olevaa tietoa.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan hakemuksesta myöntää suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille. Tuki on tarkoitettu nimenomaisesti tiedotushankkeisiin.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakumenettelyssä painotetaan vuosittain erilaisia ajankohtaisia EU-teemoja. Hakemusten tulee sisältää toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana. Hanketta suunniteltaessa on huomioitava, että kyseessä on nimenomaan tiedotustuki.

Vuoden 2024 hakukierroksen painopisteitä ovat: 

* Europarlamenttivaalit 2024 

* EU vihreän kehityksen edistäjänä

* EU globaalina toimijana ja turvallisuuden tuottajana

* EU:n laajeneminen 

Toisin kuin kesäkuussa 2023 on tiedotettu, kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamisen valtionavustuksia haetaan edellisvuosien tapaan hakemuslomakkeella. Valtionavustusten haku on auki 10.11.-3.12.2023.

Hakuohjeet 2024 (pdf, 14 s, 316 kb)

Hakemus 2024 (Word)

Hankesuunnitelma 2024 (Word)

Yleisehdot 2024 (Word)

Tiedotustukiraportti 2024 (Word)

 

Raportointi

Vuonna 2023 valtionavustusta saaneet järjestöt

Järjestön on raportoitava vuodelle 2023 myönnetystä avustuksesta 15.3.2024 mennessä.

Vuodelle 2023 myönnetystä valtionavustuksista raportoidaan niiden alkuperäiselle myöntäjälle eli ulkoministeriölle. Raportit voi lähettää ulkoministeriön kirjaamoon (kirjaamo.um@gov.fi). Vuoden 2023 hankkeita koskevat kysymykset voi jatkossa lähettää ajankohtaisviestinnän yksikköön osoitteeseen VIE-10@gov.fi.

Tiedotustukiraportti 2023 (doc, 40 Kt)

Tarkastuslausunto 2023 (doc, 31 Kt)

Yleisehdot 2023 (pdf, 6 sivua, 33 Kt)

Vuonna 2024 valtionavustusta saaneet järjestöt

Järjestön on raportoitava vuodelle 2024 myönnetystä avustuksesta 15.3.2025 mennessä.

Vuodelle 2024 myönnetyistä valtionavustuksista raportoidaan valtioneuvoston kanslialle. Raportit voi lähettää VNK:n kirjaamoon (kirjaamo.vnk@gov.fi). Vuoden 2024 hankkeita koskevat kysymykset voi lähettää Eurooppatiedotukseen osoitteeseen eurooppatiedotus@gov.fi.

Tiedotustukiraportti 2024 (Word)

Tarkastuslausunto 2024 (Word)

Yleisehdot 2024 (Word)

Lisätietoa