Saavutettavuustyökalut

Kuva: European Commission/Etienne Ansotte

EU:n budjetti

Vuosittain tehtävä Euroopan unionin talousarvio eli budjetti on kooltaan noin yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Vuonna 2017 budjetin maksumäärärahat ovat 157,86 miljardia euroa. EU-talousarvio katetaan EU:n niin sanotuilla omilla varoilla eli EU:n tuloilla.

EU:n talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Jyrki Katainen. Kuva: Flickr/European Parliament.

Perinteiset EU:n omat varat koostuvat tullimaksuista, joita peritään EU:n ulkopuolelta tuoduista tuotteista. Suurin osa EU-tuloista tulee nykyisin jäsenvaltioiden bruttokansantulon perusteella maksettavista maksuista. Sen lisäksi varoja tulee jäsenvaltioiden budjetista rahoitettavista arvonlisäveropohjaan perustuvista maksuista.

Budjettivaltaa käyttävät neuvosto ja parlamentti

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättävät EU:n vuotuisesta talousarviosta komission ehdotuksen pohjalta.

Monivuotinen rahoituskehys 2014-2020

Niin sanottu monivuotinen rahoituskehys muodostaa puitteet EU:n rahoitussuunnittelulle ja budjettikurille. Sillä varmistetaan EU:n menojen ennakoitavuus. Vuotuiset talousarviot hyväksytään rahoituskehyksen puitteissa.

Monivuotinen rahoituskehys 2014-2020 jakautuu menoluokkiin, jotka vastaavat EU:n toiminnan eri osa-alueita: 

  • Kestävä kasvu ja työllisyys sisältää tutkimuksen, koulutuksen, innovaatioiden, liikenteen- ja energiapolitiikan tukemista sekä aluepolitiikan.
  • Luonnonvarojen suojelu ja hoito sisältää yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan, maaseudun kehittämisen ja ympäristötoimenpiteet.
  • Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus sisältää oikeus- ja sisäasiat, rajaturvallisuuden, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, kulttuurin, nuorison, kuluttaja- ja kansanterveysasiat.
  • EU maailmanlaajuisena toimijana kattaa EU:n ulkoiset toimet, kuten kehitysavun ja humanitaariset toimet.
  • Muut menot kattavat kaikkien EU-toimielinten hallintomenot ja eläkkeet sekä Eurooppa-koulujen menot.

Monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 on tarkoitus sopia syksyn 2019 aikana.

Seuraa meitä