Europainformationen

Nyheter 15.9.2023

Enligt finansministeriets beräkninga sjönk bidraget från 175 euro till 144 euro per invånare. Nettoavgiften illustrerar grovt taget skillnaden mellan de bidrag ett medlemsland får från EU och de avgifter som redovisas till EU.

Läs mer (EU-medlemskapet kostade Finland 144 euro per invånare i fjol)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video