Tillgänglighetsverktyg

Nyheter 2.5.2017

Finland, EU och den arktiska regionen

Europeiska unionens intresse för den arktiska regionen har ökat. EU är en globalt viktig aktör när det gäller åtgärder mot klimatförändringen, och den arktiska regionen är speciellt känslig för klimatförändringens följder. EU stöder internationellt samarbete i den arktiska regionen och utövar en övergripande politik för Arktis. Tre EU-medlemsländer är medlemmar av Arktiska rådet: Finland, Sverige och Danmark.

Läs mer

Nyheter

EU:s metoder för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering
Nyheter 20.6.2017

EU:s metoder för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering

EU förfogar över många metoder för att ingripa mot skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Även nya direktiv är under planering.

Utrikesministeriet deltar också i SuomiAreena med Arktis och aktuella utrikespolitiska ämnen som teman
Nyheter 16.6.2017

Utrikesministeriet deltar också i SuomiAreena med Arktis och aktuella utrikespolitiska ämnen som teman

Den 10–14 juli ordnas för tolfte gången det årliga Suomiareena-evenemanget i Björneborg. Vid evenemanget diskuterar olika aktörer samhälleliga och aktuella ämnen.

Frågor och svar om Storbritanniens utträde ur EU
Nyheter

Frågor och svar om Storbritanniens utträde ur EU

Den 29 mars lämnade Storbritannien in sin formella anmälan om utträde ur Europeiska unionen. I och med att anmälan lämnades in har landet två år på sig att förhandla med EU om villkoren för utträdet. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk hade efter att anmälan lämnats in två dagar på sig att ge ett förslag till riktlinjer för rådet. Riktlinjerna ska godkännas enhälligt av alla medlemsländer utom Storbritannien i Europeiska rådet i slutet av april.

Läs fler nyheter

Kommande evenemang

10.-14.7. Björneborg: Utrikesministeriet på SuomiAreena

Fler evenemang

Europakarta

Karta över EU-länder

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 28 medlemsstater.

Klickbar EU-karta

Europa 2020

5G-nätets ibruktagande hjälper skapa över 2 miljoner arbetsplatser inom EU fram till år 2025.

Aktuellt

Månadens fråga

Att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad skapar handelshinder och påverkar företagens verksamhet.   Företagsverksamhetens kostnader stiger och handeln mellan länderna minskar.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

EU-kolumn: EU:s försvarssamarbete blir vardag

EU-kolumn: EU:s försvarssamarbete blir vardag

På det sättet är försvarspolitiken ett ovanligt område att det oberoende av nations- eller partigränser krävs kraftigare åtgärder av EU. I det diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid som EU-kommissionen presenterade den 7 juni 2017 leder alla de framställda scenarierna föga överraskande till fördjupat samarbete. Det kan finnas olika åsikter om vägen dit och om takten, men riktningen är klar.

Tuomas Koskenniemi
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

Exploring Common Solutions

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen.

De viktigaste temana är miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Fler videor på vår YouTube-kanal

Följ oss