Europainformationen

Aktuellt 9.3.2022

EU och EU-länderna har skarpt fördömt Rysslands invasion av Ukraina och brott mot den internationella rätten. EU har ökat sitt stöd till Ukraina och skärpt sanktionerna mot Ryssland. EU ger Ukraina ekonomiskt och humanitärt stöd och finansierar nu också för första gången köp av vapen och annat materiel och leveranser till ett land som utsatts för en militär attack.

Läs mer (Hur stöder EU Ukraina?)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

EU:s strategiska kompass kan beskrivas som EU:s förvarsredogörelse, som omfattar ungefär de kommande 5–10 åren. EU-ländernas försvars- och utrikesministrar ställde sig bakom dokumentet för styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete den 21 mars 2022. EU-ländernas ledare godkände dokumentet den 25 mars 2022 i Europeiska rådet. Förhandlingarna om den strategiska kompassen pågick nästan två år och i slutskedet ökade dess betydelse genom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video