Tillgänglighetsverktyg

Europainformationen

Nyheter 23.4.2019

EU-valet 2019 - var, när, hur?

Nästa val till Europaparlamentet hålls i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands.

Läs mera

Nyheter

EU söker nya medarbetare – är du en av dem?
Nyheter 22.5.2019

EU söker nya medarbetare – är du en av dem?

Att begränsa klimatförändringarna, främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning, garantera livsmedelssäkerheten och skydda de mänskliga rättigheterna är några exempel på EU:s ansvarsområden. För skötseln av dessa och andra uppgifter har EU jobb att erbjuda experter på många olika områden. Utöver jurister, ekonomer, informatörer och språkvetare behöver unionen experter på till exempel forskning, yttre förbindelser och byggande.

Information om brexit
Aktuellt

Information om brexit

Storbritannien skulle enligt sin ursprungliga anmälan utträda ur EU den 29 mars 2019. Onsdagen den 10 april hade Storbritanniens premiärminister Theresa May bett EU om ytterligare uppskov. Stats- och regeringscheferna för de 27 EU-länderna bestämde att förlänga tidsfristen till den 31 oktober 2019. Ett tidigare utträde är möglig, om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet.

Läs fler nyheter

Kommande evenemang

Europakarta

Karta över EU-länder

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 28 medlemsstater.

Klickbar EU-karta

Europa 2020

5G-nätets ibruktagande hjälper skapa över 2 miljoner arbetsplatser inom EU fram till år 2025.

Månadens fråga

Månadens fråga: Varför ska ungdomar röstä i EU-valet, Lauri Ikola?

EU-valets förhandsröstningen arrangeras 15.-21.5. och valdagen är 26.5. På valet efter valet har det valdeltagandet varit på låga tal i Finland (2014: 39%) och speciellt bland de ungdomar har aktivitet varit verkligen låga (2014: 10%). Varför ska ungdomars röst hörs i EUs beslusfattandet bättre än tidigare? Vi frågade från ordförandet för Unga Européer i Tammerfors Lauri Ikola, att varför ska ungdomar röstä i EU-valet.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

FÅP – kriser, höjdpunkter och framtidsutsikter

FÅP – kriser, höjdpunkter och framtidsutsikter

Snart har man fått ihop det, FÅP eller Fem Års Paketet. Jag kikar i EU-agendan för hösten 2013 och ser välkända ord: Lampedusa (asylsökande), Syrien, Libyen, Ukraina, digital ekonomi, ungdomsarbetslöshet, utveckling av EMU. Nya meppar och kommissarier valdes 2014 och i alla EU-länder har hållits nationella val, men samma teman är fortfarande aktuella.

EUEkirjoittaja
EUEkirjoittaja
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

En vanlig dag i Jusus och Krebis liv

Europeiska unionen påverkar vår vardag på många olika sätt, men vi tänker sällan på vad det är som EU underlättar eller gör möjligt. Europainformationen och Tussitaikurit har tillsammans gjort en video där Jusu och Krebi upptäcker att man kan ha nytta av EU, flera gånger per dag.

Fler videor på vår YouTube-kanal

Följ oss