Europainformationen

Nyheter 1.3.2024

Nästa Europaparlamentsval förrättas i juni 2024. I Finland är valdagen den 9 juni 2024. Vid valet väljs ledamöter av Europaparlamentet för följande femårsperiod 2024–2029. Det väljs sammanlagt 720 ledamöter, det vill säga EU-parlamentariker, varav 15 väljs från Finland.

Läs mer (EU-valet 2024 – var, när, hur?)

Nyheter

Läs fler nyheter
Månadens fråga

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Finlands beslutssystem i EU-frågor är exceptionellt: det förutsätter att ministerierna samarbetar, regeringen fastställer sin ståndpunkt och riksdagen kommer med sina synpunkter. Europainformationen och Tussitaikurit har tillsammans gjort en video där man kan titta, hurdan är födelsehistorian av en EU-lag.

Video