Tillgänglighetsverktyg

Europainformationen

Nyheter 21.7.2020

Europeiska rådet enades om EU:s återhämtningspaket

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Lösningen ger ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskyndar Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument. Statsminister Sanna Marin företrädde Finland vid mötet.

Läs mer

Nyheter

Europainformationens material sporrar till studier om EU
Nyheter 12.8.2020

Europainformationens material sporrar till studier om EU

Europainformationen erbjuder Lärare och studerande olika typer av informationsmaterial om EU. Materialet är tänkt att stödja undervisningen och inlärningen. Allt material är gratis och fritt tillgängligt. För lärare ordnas dessutom varje år seminarier om EU. Som nyhet i vårt urval finns nu också ett EU-spel som kan spelas på webben.

Kemikaliesäkerheten syns i företagens vardag och kommer konsumenten in på huden
Nyheter 23.7.2020

Kemikaliesäkerheten syns i företagens vardag och kommer konsumenten in på huden

EU:s program för grön utveckling, kallad en europeisk grön giv, offentliggjordes i slutet av 2019. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Vissa kemikalier utgör en stor risk för såväl miljön som människan. Att reducera miljö- och hälsoriskerna orsakade av kemikalier är en viktig del av den europeiska gröna given.

Information om brexit
Aktuellt

Information om brexit

När Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Nu förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Den framtida relationen kommer att vara mer distanserad än under EU-medlemskapet.

Läs fler nyheter

Kommande evenemang

Europakarta

Karta över EU-länder

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta

Europa 2020

5G-nätets ibruktagande hjälper skapa över 2 miljoner arbetsplatser inom EU fram till år 2025.

Månadens fråga

Månadens fråga: Är brexit en frusen konflikt mitt i en varm sommar?

Förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna mellan Europeiska unionen och Storbritannien har framskridit långsamt. Trots en exceptionellt varm juni månad påminner situationen om en frusen konflikt där parterna gjort mycket få konkreta framsteg. I en utomståendes ögon ser det hela ut som ett limbo där begrepp som hård brexit, brexit utan avtal och no-deal debatteras i det oändliga. Vi frågade forskaren Timo Miettinen hur framtiden ser ut med tanke på brexit.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

EU:s forsknings- och innovationssamarbete tacklar coronakrisen ur flera riktningar

EU:s forsknings- och innovationssamarbete tacklar coronakrisen ur flera riktningar

Världens gemensamma önskelista till julgubben är redan skriven för i år. På första plats ligger ett vaccin mot coronaviruset. Även läkemedel, nya behandlingsmetoder, mobilappar och en massa ny kunskap om coronaviruset ligger högt på listan.

EUEkirjoittaja
EUEkirjoittaja
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

Vad betyder EU-ordförandeskapet?

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

Fler videor på vår YouTube-kanal

Följ oss