Europainformationen

Nyheter 28.6.2022

Europeiska rådet beslutade att ge Ukraina och Republiken Moldavien status som kandidatländer. Rådet uttryckte sitt starka stöd även för Georgiens möjligheter att bli medlem i EU och är berett att ge Georgien status som kandidatland när de villkor som kommissionen lagt fram uppfylls.

Läs mer (Europeiska rådet beslutade att ge Ukraina och Moldavien status som kandidatländer)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

Ukraina lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap den 28 februari, det vill säga några dagar efter att Ryssland invaderade landet. På vilket sätt och hur snabbt är det möjligt för Ukraina att bli medlem i EU? Vi ställde frågan till forskaren Saila Heinikoski.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video