Europainformationen

Månadens fråga 30.3.2021

Att mäta fördelarna hos en sammanslutning som Europeiska unionen med en mätsticka ger inga meningsfulla resultat. Liksom i många politiska frågor handlar det om att se helhetsintresset. — Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen svarare på våra månadens fråga.

Läs mer (Månadens fråga: Vad har vi för nytta av EU?)

Nyheter

Läs fler nyheter
Månadens fråga

Vid reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har mer ambitiösa klimat- och miljömål varit ett av diskussionsämnena. Klimatåtgärder i kombination med åtgärder som förbättrar jordbrukets konkurrenskraft och ökar jordbrukarnas inkomster är en svår politisk ekvation. Vi frågade Jyrki Niemi, forskningsprofessor på området jordbruk, på vilket sätt EU:s jordbrukspolitik kommer att förändras och hur klimatmålen kommer att synas i förändringarna.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Fler videor på vår YouTube-kanal