Europainformationen

Nyheter 10.11.2023

Ansökningsomgången för statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation 2024 har inletts. Exempel på viktiga teman som det ska informeras om nästa år är Europaparlamentsvalet, Europeiska unionens utvidgning, EU som global aktör och säkerhetsgarant samt EU:s gröna utveckling.

Läs mer (Statsunderstöd för Europainformation för 2024 kan nu sökas)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video