Europainformationen

Nyheter 19.1.2023

Educa 2023-mässan för undervisningssektorn hålls i Helsingfors mässcentrum den 27 – 28 januari 2023. I utrikesministeriets mässmonter 6n50 delar Europainformationen ut uppdaterat material om aktuella EU-frågor. Besökarna får också höra intressanta anföranden om hur Finland och EU stöder undervisningen i världens krisområden.

Läs mer (Undervisning i krisområden som tema för utrikesministeriet på Educa-mässan)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

Månadens fråga besvaras av överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video