Tillgänglighetsverktyg

Aktuellt 28.10.2017

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation - Ansökningsomgång 2018 är nu öppen

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2018.

Läs mer

Nyheter

EU samarbetar på två nivåer inom det östliga partnerskapet
Nyheter 24.11.2017

EU samarbetar på två nivåer inom det östliga partnerskapet

EU:s östliga partnerskap har som mål att stödja stabilitet, demokrati, en rättsstatsutveckling och en liberalisering av handeln i partnerländer i Östeuropa och Sydkaukasien. Det östliga partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik. Det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet hålls i Bryssel den 24 november.

Frågor och svar om Storbritanniens utträde ur EU
Nyheter

Frågor och svar om Storbritanniens utträde ur EU

Den 29 mars lämnade Storbritannien in sin formella anmälan om utträde ur Europeiska unionen. I och med att anmälan lämnades in har landet två år på sig att förhandla med EU om villkoren för utträdet.  Efter att anmälan lämnats in,  gav Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ett förslag till riktlinjer för rådet. Riktlinjerna godkändes enhälligt av alla medlemsländer utom Storbritannien i Europeiska rådet i slutet av april.

Läs fler nyheter

Kommande evenemang

Europakarta

Karta över EU-länder

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 28 medlemsstater.

Klickbar EU-karta

Europa 2020

5G-nätets ibruktagande hjälper skapa över 2 miljoner arbetsplatser inom EU fram till år 2025.

Aktuellt

Månadens fråga: Hur framskrider förberedelserna inför Finlands kommande EU-ordförandeskap?

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd under den andra hälften av 2019, från början av juli till årets slut. Det är Finlands tredje period som ordförande. Vid statsrådets kansli har det redan grundats ett sekretariat som förbereder ordförandeskapet.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Det permanenta strukturerade samarbetet sätter ramen för utvecklandet av EU:s försvarssamarbete

Det permanenta strukturerade samarbetet sätter ramen för utvecklandet av EU:s försvarssamarbete

I diskussionen om EU:s försvarssamarbete har det under det senaste året förekommit flera förvirrande men viktiga bokstavskombinationer. En av dem fick mycket uppmärksamhet förra veckan, till och med i presidentvalsdebatten, eftersom EU:s utrikes- och försvarsministrar gav startskottet för det permanenta strukturerade samarbetet (Permanent structured cooperation, förkortat Pesco).

EUEkirjoittaja
EUEkirjoittaja
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

Exploring Common Solutions

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen.

De viktigaste temana är miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Fler videor på vår YouTube-kanal

Följ oss