Europainformationen

Nyheter 22.9.2022

Komissionen föreslår kommissionen en förordning för att tvångsarbete effektivt ska kunna bekämpas. Enligt kommissionen är det inte acceptabelt att det i europeiska butiker säljs varor som tillverkats av arbetstagare under hot eller tvång.

Läs mer (Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

Månadens fråga besvaras denna gång av temachef Kristo Lehtonen:

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video