Tillgänglighetsverktyg

Europainformationen

Nyheter 28.1.2021

EU-redogörelsen bygger starkt på Europeiska unionens gemensamma värden

Behovet att stärka EU:s kristålighet i all verksamhet i unionen är den röda tråden i redogörelsen. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör också i framtiden grunden för all verksamhet i unionen.

Läs mer

Nyheter

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2021
Nyheter 22.2.2021

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2021

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 21 organisationer för 23 olika projekt.

EU:s budget

EU:s budget

Storleken på Europeiska unionens budget som görs varje år är cirka en procent av EU-ländernas sammanräknade årliga bruttonationalprodukt.

Läs fler nyheter
Månadens fråga

Månadens fråga: Europeiska utrikestjänsten fyllde 10 år – Vad är EEAS?

Europeiska utrikestjänsten (på engelska European External Action Service, EEAS), formellt Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, inledde sin verksamhet i januari 2011. Ett centralt mål när utrikestjänsten inrättades var att förbättra samstämmigheten och effektiviteten i EU:s yttre åtgärder och skapa en permanent struktur för EU:s yttre förbindelser. Vi frågade enhetschef Matti Nissinen hur utrikestjänsten har utvecklats sedan den inrättades för tio år sedan.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

EU:s forsknings- och innovationssamarbete tacklar coronakrisen ur flera riktningar

EU:s forsknings- och innovationssamarbete tacklar coronakrisen ur flera riktningar

Världens gemensamma önskelista till julgubben är redan skriven för i år. På första plats ligger ett vaccin mot coronaviruset. Även läkemedel, nya behandlingsmetoder, mobilappar och en massa ny kunskap om coronaviruset ligger högt på listan.

EUEkirjoittaja
EUEkirjoittaja
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

Vad betyder EU-ordförandeskapet?

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

Fler videor på vår YouTube-kanal

Följ oss