Europainformationen

Nyheter 11.1.2022

Flyktingkrisen 2015 hade en stor inverkan på Europeiska unionen. Behovet av en gemensam asylpolitik och betydelsen av internationellt samarbete framhävdes. EU har i dag på olika sätt förberett sig på ankomsten av migranter och asylsökande, men åsikterna går fortfarande isär när det gäller ansvarsfördelningen och dess principer.

Läs mer (Europeiska unionens riktning: delat ansvar viktigt i asylpolitiken)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

Européerna uppskattar mycket den fria rörligheten inom EU. Den fria rörligheten värderas särskilt av ungdomarna, som också drar stor nytta av den. Coronapandemin har emellertid stängt gränserna och försvårat rörligheten också inom Europa. Vi frågade Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid, Ninni Norra, om hur den fria rörlighetens framtid ser ut i ungdomens ögon.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video