Europainformationen

Anställd vid EU 12.7.2024

Våren och sommaren är högsäsong för ansökan om praktik inom EU. Bland annat praktikplatserna till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europarådet är öppna. Ta först noggrant del av ansökningsförfarandet. På internet finns mycket information om hur du undviker de vanligaste fallgroparna och går vidare till den sista gallringen tillsammans med de andra som lämnat in felfria ansökningar. Tur behövs inte i konkurrensen, det enda egentliga hemliga vapnet är förmåga att följa ansökningsanvisningarna.

Läs mer (Anställd vid EU – tips på en komplett praktikansökan)

Nyheter

Läs fler nyheter
Månadens fråga

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Finlands beslutssystem i EU-frågor är exceptionellt: det förutsätter att ministerierna samarbetar, regeringen fastställer sin ståndpunkt och riksdagen kommer med sina synpunkter. Europainformationen och Tussitaikurit har tillsammans gjort en video där man kan titta, hurdan är födelsehistorian av en EU-lag.

Video