Europainformationen

Aktuellt 28.6.2024

Europeiska rådet fattade beslut om utnämningar till EU-poster på hög nivå vid sitt möte i Bryssel den 27–28 juni. Det föreslås att tyska Ursula von der Leyen fortsätter som Europeiska kommissionens ordförande. Estlands premiärminister Kaja Kallas blir unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Portugals tidigare premiärminister António Costa valdes till Europeiska rådets ordförande.

Läs mer (Europeiska rådet enades om utnämningar och EU:s mål för de närmaste åren)

Nyheter

Läs fler nyheter
Månadens fråga

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Finlands beslutssystem i EU-frågor är exceptionellt: det förutsätter att ministerierna samarbetar, regeringen fastställer sin ståndpunkt och riksdagen kommer med sina synpunkter. Europainformationen och Tussitaikurit har tillsammans gjort en video där man kan titta, hurdan är födelsehistorian av en EU-lag.

Video