Tillgänglighetsverktyg

Europainformationen

Nyheter 20.6.2019

Finlands EU-ordförandeskap

Den 1 juli tog Finland över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet pågår till årets slut. Under Finlands ordförandeskap kommer det att hända många betydande saker. Det viktigaste är kanske valet av nya ledare för EU-institutionerna. I Finland syns ordförandeskapet i de informella ministermötena och i olika offentliga evenemang.

Läs mera

Nyheter

När får Balkan sin lön?
Nyheter 16.10.2019

När får Balkan sin lön?

Västra Balkan har länge varit en problematisk fråga inom EU. Krigen i Jugoslavien som pågick från 1990-talet till början av 2000-talet lämnade djupa ärr som än i dag syns i området. EU har benämnt området som omfattar Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, norra Makedonien, Serbien, Montenegro och Kosovo som västra Balkan. Enligt Brendan Humphreys, som är forskare vid Alexanderinstitutet, är problemet att västra Balkan betraktas som ett enhetligt ”Östblock”, trots att länderna i verkligheten är ganska olika. ”I synnerhet kroaterna skulle inte vara glada över att anses höra till detta block”, säger Samuli Sinisalo, projektansvarig vid Kalevi Sorsa-stiftelsen. Kroatien är det enda av länderna i västra Balkan som redan har anslutit sig till EU. Enligt Sinisalo syftar benämningen västra Balkan numera till de länder i regionen som ännu inte är medlemmar i EU.

Ett gemensamt asylsystem kräver solidarite
Nyheter 15.10.2019

Ett gemensamt asylsystem kräver solidarite

I Europeiska unionen förhandlar man nu om hur de asylsökande som räddats från Medelhavet ska fördelas tillfälligt mellan medlemsländerna. EU har emellertid försökt bygga upp ett gemensamt asylsystem i 20 år.

Information om brexit
Aktuellt

Information om brexit

Storbritannien skulle enligt sin ursprungliga anmälan utträda ur EU den 29 mars 2019. Onsdagen den 10 april hade Storbritanniens premiärminister Theresa May bett EU om ytterligare uppskov. Stats- och regeringscheferna för de 27 EU-länderna bestämde att förlänga tidsfristen till den 31 oktober 2019. Ett tidigare utträde är möglig, om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet.

Läs fler nyheter

Kommande evenemang

Europakarta

Karta över EU-länder

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 28 medlemsstater.

Klickbar EU-karta

Europa 2020

5G-nätets ibruktagande hjälper skapa över 2 miljoner arbetsplatser inom EU fram till år 2025.

Månadens fråga

Månadens fråga: Vad gör Finland som EU-ordförande för att stärka rättsstatsprincipen, Europaminister Tytti Tuppurainen?

Rättsstatsprincipen utgör grunden för varje modern konstitutionell demokrati. Rättsstatsprincipen är också ett av de centrala värden som unionen bygger på. Alla medlemsstater har förbundit sig att iaktta rättsstatsprincipen när de anslöt sig till unionen.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

FÅP – kriser, höjdpunkter och framtidsutsikter

FÅP – kriser, höjdpunkter och framtidsutsikter

Snart har man fått ihop det, FÅP eller Fem Års Paketet. Jag kikar i EU-agendan för hösten 2013 och ser välkända ord: Lampedusa (asylsökande), Syrien, Libyen, Ukraina, digital ekonomi, ungdomsarbetslöshet, utveckling av EMU. Nya meppar och kommissarier valdes 2014 och i alla EU-länder har hållits nationella val, men samma teman är fortfarande aktuella.

EUEkirjoittaja
EUEkirjoittaja
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

Vad betyder EU-ordförandeskapet?

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

Fler videor på vår YouTube-kanal
`

Följ oss