Europainformationen

Anställd vid EU 30.5.2024

Sanna Kangasharju arbetar på Europaparlamentets kontor i London som kontaktperson med uppgift att bygga upp och upprätthålla kontakter mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Läs mer (Anställd vid EU – samarbete mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet)

Nyheter

Läs fler nyheter
Månadens fråga

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Finlands beslutssystem i EU-frågor är exceptionellt: det förutsätter att ministerierna samarbetar, regeringen fastställer sin ståndpunkt och riksdagen kommer med sina synpunkter. Europainformationen och Tussitaikurit har tillsammans gjort en video där man kan titta, hurdan är födelsehistorian av en EU-lag.

Video