Europainformationen

Aktuellt 1.9.2021

Ministrar besöker hela landet under hösten och vintern för att lyssna på finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid. Svaren till denna enkät inkluderas i diskussionen under framtidskonferensen och används som diskussionsunderlag under höstens evenemangsserie.

Läs mer (Besvara enkäten och påverka! Vilka EU-frågor vill du diskutera?)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

Européerna uppskattar mycket den fria rörligheten inom EU. Den fria rörligheten värderas särskilt av ungdomarna, som också drar stor nytta av den. Coronapandemin har emellertid stängt gränserna och försvårat rörligheten också inom Europa. Vi frågade Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid, Ninni Norra, om hur den fria rörlighetens framtid ser ut i ungdomens ögon.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video