Tillgänglighetsverktyg

Nyheter 25.9.2017

Seminarieturnén Finland och EU:s framtid

Under kommande höst och vår ordnar Europainformationen vid utrikesministeriet i samarbete med sina lokala partner en serie öppna seminarier som hänför sig till EU:s framtidsdiskussion.

Läs mer

Nyheter

Vilken EU-påverkare är du? Kom till bokmässan och gör vårt skojiga test
Nyheter 19.10.2017

Vilken EU-påverkare är du? Kom till bokmässan och gör vårt skojiga test

Vilken känd EU-påverkare är du? Det får du testa i Europainformationens monter på bokmässan i Helsingfors.

Det ekonomiska Europa och det sociala Europa på skilda vägar?
Aktuellt 18.10.2017

Det ekonomiska Europa och det sociala Europa på skilda vägar?

På Europainformationens evenemang för allmänheten i Lahtis i början av oktober diskuterades EU:s framtid och Finlands roll i det europeiska samarbetet.  Invånarna i Päijänne-Tavastland dryftade särskilt hur det ekonomiska och det sociala Europa glidit isär, hurdana framtidsutsikter unga har och vem som leder EU.

Frågor och svar om Storbritanniens utträde ur EU
Nyheter

Frågor och svar om Storbritanniens utträde ur EU

Den 29 mars lämnade Storbritannien in sin formella anmälan om utträde ur Europeiska unionen. I och med att anmälan lämnades in har landet två år på sig att förhandla med EU om villkoren för utträdet.  Efter att anmälan lämnats in,  gav Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ett förslag till riktlinjer för rådet. Riktlinjerna godkändes enhälligt av alla medlemsländer utom Storbritannien i Europeiska rådet i slutet av april.

Läs fler nyheter

Kommande evenemang

Europakarta

Karta över EU-länder

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 28 medlemsstater.

Klickbar EU-karta

Europa 2020

5G-nätets ibruktagande hjälper skapa över 2 miljoner arbetsplatser inom EU fram till år 2025.

Månadens fråga

Månadens fråga: Vad gör EU för att främja det sociala området?

Det sociala området har varit exceptionellt mycket framme på EU:s agenda denna höst, ända upp på statschefsnivå, säger specialsakkunnige Ville Korhonen.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EUE-kolumnin kirjoittaja
Mera artiklar
Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Videor

Exploring Common Solutions

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen.

De viktigaste temana är miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Fler videor på vår YouTube-kanal

Följ oss