Europainformationen

Aktuellt 22.1.2024

EU-ministerutskottet fastställde i enlighet med regeringsprogrammet Finlands viktigaste EU-politiska mål för de kommande åren. Målen bidrar till den strategiska agenda som anger EU:s mål för 2024–2029. EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutar om agendan efter Europaparlamentsvalet i juni.

Läs mer (Regeringen fastställde Finlands viktigaste mål för EU-politiken)

Nyheter

Läs fler nyheter
Månadens fråga

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video