Europainformationen

Nyheter 19.8.2022

Den 24–26 augusti 2022 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. På programmet står ett mångsidigt utbud av olika diskussioner om det förändrade säkerhetsläget i Europa och om Finlands och EU:s plats i världen. Flera anställda vid utrikesministeriet medverkar i Europaforumets evenemang på många sätt.

Läs mer (Det förändrade säkerhetsläget i Europa huvudtemat för Europaforum i Åbo)

Nyheter

Läs fler nyheter

Europakarta

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater.

Klickbar EU-karta
Månadens fråga

Ukraina lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap den 28 februari, det vill säga några dagar efter att Ryssland invaderade landet. På vilket sätt och hur snabbt är det möjligt för Ukraina att bli medlem i EU? Vi ställde frågan till forskaren Saila Heinikoski.

Läs mer

Artiklar från EU-representationen

Videor

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Finlands tredje ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. <br />

Video