Saavutettavuustyökalut

Kuva: Gorilla

Hoitoon toiseen EU-maahan

EU-kansalaisella on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa. Hoidon järjestelyt ja sen korvauskäytännöt riippuvat tapauksesta.

Omatoimisesti tai ennakkoluvalla

Ulkomaille voi lähteä omatoimisesti hakemaan hoitoa kotimaassa ilmenneeseen sairauteen tai Kelalta voi hakea hoitoon ennakkolupaa. Omatoimisesti hoitoon lähdettäessä kaikki kulut maksetaan itse ja niistä voi hakea korvausta myöhemmin.

Ennakkolupaa toisessa EU/ETA -maassa tai Sveitsissä tapahtuvaa hoitoa varten haetaan julkisen terveydenhuollon kautta. Pyyntö käsitellään Suomen terveydenhuollon käytäntöjen mukaan. Pyyntö on käsiteltävä hoitotakuuajan sisällä. Kelalle toimitetaan asiasta lääketieteellinen lausunto, jonka perusteella Kela myöntää tai evää ennakkoluvan. Ennakkolupa voidaan myöntää hoitoon, jota asuinmaassa ei voida antaa lääketieteellisesti arvioituna riittävän ajan kuluessa. Ennakkolupa kattaa kaikki hoidon kustannukset.

Korvauskäytännöt kannattaa aina etukäteen varmistaa Kelasta.

Kuva: Euroopan komissio

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Äkillisissä sairastapauksissa toisessa EU-maassa oleskeltaessa helpottaa eurooppalainen sairaanhoitokortti. Se helpottaa hoidon nopeaa saantia ja hoitokustannusten korvausmenettelyä äkillisissä sairastumistapauksissa.

Kortti käy EU/ETA -alueella ja Sveitsissä alle vuoden kestävillä matkoilla. Äkillisissä sairastapauksissa hoitoa saa ilman korttiakin, mutta korvausehdot voivat olla erilaiset.

Potilasdirektiivi

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU-maassa. Direktiivi tuli voimaan vuonna 2011. Jäsenmailla on sen jälkeen ollut 30 kuukautta aikaa siirtää direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomessa direktiivi astui voimaan 2014.

Direktiivin lähtökohtana on, että potilas saa vapaasti hakea terveyspalveluja toisesta EU/ETA-maasta ja Sveitsistä. Hoitoa saa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassa.

Päävastuu terveyspalveluista säilyy edelleen potilaan kotimaalla. Jos henkilö kuitenkin matkustaa toiseen jäsenmaahan hoitoon, hänen sairaanhoitokustannuksistaan vastuussa olevan valtion tulisi korvata hoitokustannukset potilaalle vähintään sen suuruisina kuin ne olisivat olleet kyseisessä valtiossa. Korvauksen saanti edellyttää, että hoito ylipäätään kuuluu kustannuksista vastuussa olevan valtion lakisääteisen terveydenhuollon piiriin.

Suomessa potilasdirektiivi pannaan toimeen uudella lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

 

Seuraa meitä