Kuva: Riku Isohella

Asuminen, työskentely ja opiskelu EU:ssa

Euroopan unionin kansalaisena voit oleskella, työskennellä ja perustaa yrityksen toisessa EU:n jäsenmaassa. Sinulla on myös oikeus hakeutua koulutukseen muihin jäsenvaltioihin samoilla ehdoilla kuin niiden kansalaiset.

Asuminen toisessa EU-maassa

Euroopan unionin kansalaisena voit oleskella toisessa EU-maassa voimassa olevan henkilökortin tai passin turvin enintään kolme kuukautta.

Yli kolmen kuukauden oleskeluun sinulla on oikeus, jos

  1. työskentelet tai toimit maassa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai
  2. olet kirjoilla yksityisessä tai julkisessa oppilaitoksessa pääasiallisena tarkoituksena opintojen, myös ammatillisten opintojen suorittaminen tai
  3. sinulla on riittävät varat itseäsi ja perheenjäseniäsi varten ja kattava sairausvakuutus  oleskelumaassa.

Toiseen EU-maahan muuttaessasi voit ottaa mukaan henkilökohtaisen omaisuutesi tullitta, veroitta ja rajoituksitta.

Sosiaaliturva ja terveyspalvelut

Toiseen EU-maahan muuttaessasi siirryt käyttämään sen terveydenhuoltopalveluita. Ne saattavat poiketa Suomen palveluista, esimerkiksi lääkekorvaustasot vaihtelevat maittain. On hyvä muistaa, että siirryttyäsi esimerkiksi Espanjan terveydenhuoltojärjestelmän piiriin et ole Suomessa käydessäsi oikeutettu samoihin etuisuuksiin kuin ennen muuttoa.

Alle puoli vuotta kestävän oleskelun aikana kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Mikäli oleskelet pysyvästi Suomen ulkopuolella, oikeus Suomen sosiaaliturvaan lakkaa. Tällöin sinun on selvitettävä, millä ehdoilla olet oikeutettu oleskelumaan sosiaaliturvaan.

Työssäkäyvät kuuluvat pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin, vaikka oleskelu kestäisi alle puoli vuotta. Sinulla ja mahdollisesti myös perheenjäsenilläsi on oikeus samaan sosiaaliturvaan ja -etuuksiin kuin työskentelymaan kansalaisilla. Nämä oikeudet koskevat:

  • sairaus- ja äitiysetuuksia
  • työkyvyttömyysetuuksia
  • vanhuus- ja leskeneläkettä
  • työtapaturmien, ammattitautien, kuoleman ja työttömyyden johdosta maksettavia etuuksia sekä perheavustuksia.

Vastaavasti sinun tulee maksaa samat sosiaaliturvamaksut kuin maan kansalaisten.

Useassa maassa työskentelevien ja työkomennuksella olevien kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Jos et työskentele, sosiaaliturvastasi vastaa yleensä asuinmaasi.

Toisen EU-maan kansalaiseen sovelletaan samoja työsuhteen ehtoja kuin työskentelymaan kansalaisiin palkan, irtisanomisen, töihinpaluun, työterveyden ja työturvallisuuden osalta.

Kuva: European Union 2013 – European Parliament

Työskentely Euroopassa

Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus hakea työtä, työskennellä ja perustaa yritys toisessa EU:n jäsenmaassa.

Sinulla on oikeus samaan palkkaan, samoihin työehtoihin sekä järjestö- ja työetuihin kuin oleskelumaan kansalaisilla. Olet myös oikeutettu viettämään eläkepäiviä missä tahansa EU-maassa.

Kaikki EU- ja ETA-maat kattava työnvälitysverkosto EURES (European Employment Services) palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla. EURES:in  peruspalveluja ovat työnvälitys, tiedotus ja neuvonta. Suomessa EURES-neuvojia löytyy suurimpien kaupunkien työ- ja elinkeinotoimistoista. Lisäksi apua saa TE-toimistojen kansainvälistä työnhakua hoitavilta virkailijoilta.

Työnhakuun toiseen EU-maahan

Jos jäät työttömäksi, voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja saada samaa työttömyyspäivärahaa kuin mitä saisit hakiessasi työtä Suomesta. Neuvottele asiasta ensin TE-toimistosi kanssa.

Jos lähdet työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin, ota mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sillä saat lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon äkillisissä sairastumistapauksissa.

Jos jäät työttömäksi EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, sinulla on oikeus saada työttömyystukea. Tuen saamisen edellytykset kannattaa kuitenkin selvittää erikseen.

Verotus toisessa EU-maassa

Toiseen EU-maahan muuttaessasi voit ottaa henkilökohtaisen omaisuutesi mukaan tullitta, veroitta ja rajoituksitta.

Verotus toisessa EU-maassa määräytyy maan lainsäädännön ja sen Suomen kanssa solmiman verotussopimuksen mukaisesti. Verotussopimuksella estetään kaksinkertainen verotus. Ulkomailla saadusta palkasta on silti tehtävä veroilmoitus myös Suomeen.

Jos uusi asuinmaa tulkitaan verotuspaikaksesi, on kaikki tulot ilmoitettava sinne.

Kuva: European Union 2014 – European Parliament

Opiskelu EU:n alueella

Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus hakeutua koulutukseen muihin jäsenvaltioihin samoilla ehdoilla kuin niiden kansalaiset.

Voit suorittaa ulkomailla koko tutkinnon tai osan kotimaisesta tutkinnosta. Voit myös lähteä vaihto-oppilaaksi tai opiskelemaan lyhyeksi aikaa, esimerkiksi kielikurssille. Monissa Euroopan maissa yliopistoihin haetaan yhteishakumenetelmällä.

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma, jonka tarkoituksena on edistää liikkuvuutta ja yhteistyötä Euroopan alueella opiskelijavaihto-ohjelmien kautta.  Viimeisen reilun 30 vuoden aikana Erasmus-ohjelman kautta Suomesta on lähtenyt yhteensä yli 120 000 vaihto-opiskelijaa tai harjoittelijaa eri puolille Eurooppaa, ja Suomi on vastavuoroisesti vastaanottanut noin 120 000 vaihto-opiskelijaa.

Voit saada opintotukea ulkomailla opiskeluun

Kokonaista tutkintoa suorittaessasi voit saada suomalaista opintotukea, jos opiskelet valtiollisessa tai valtion hyväksymässä oppilaitoksessa. Opintojen tulee olla päätoimisia ja niiden tulee vastata Suomessa tuettavia opintoja. Lisäksi kotikunnan on oltava Suomessa vähintään kahden vuoden ajan ennen opintojen alkua.

Opintotukea voidaan myöntää myös silloin, kun teet vain osan opinnoista ulkomailla. Ehtona on, että opinnot voidaan lukea hyväksi Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Opintotukea ei myönnetä opiskeluun kielikursseilla, yliopistoihin pääsyyn valmentaviin opintoihin eikä yleensä lukion vaihto-opiskeluun.

Europassi helpottaa pätevyyden ja tutkintojen tunnustamista

Euroopan unionin tutkintojen tunnustamisjärjestelmän periaatteena on, että jossakin jäsenmaassa saavutettu ammattipätevyys tunnustetaan kaikissa jäsenmaissa. Tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvat EU-maiden lisäksi ETA-maat ja Sveitsi.

Toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tehdystä tutkinnosta voit tarvita Opetushallituksen tunnustamispäätöksen esimerkiksi silloin, kun haluat kelpoisuuden suomalaiseen julkisen sektorin virkaan tai tehtävään. Lyhyempikestoisista tutkinnoista ei yleensä tarvita kelpoisuuspäätöstä.

Eräissä viroissa voidaan edellyttää työntekijältä maan kansalaisuutta. Myös tietyissä ammateissa voidaan vaatia muualla hankitun tutkinnon arviointia ja pätevyyden testaamista.

Tutkintojen tunnustamista eri EU-maissa helpottaa Europassi-järjestelmä. Se on asiakirjakansio, jonka avulla Euroopan kansalaiset voivat esitellä tutkintonsa ja pätevyytensä kansainvälisesti.