Kuva:

Julkaisut

Eurooppatiedotuksen julkaisut kertovat Suomen EU-jäsenyydestä ja Euroopan unionista monipuolisesti, suomalaisesta näkökulmasta.

Löydät julkaisumme tämän sivun alaosasta.  Kaikki julkaisumme ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Voit  halutessasi ladata julkaisujamme myös Valtosta eli Valtioneuvoston yhteisestä julkaisuarkistosta.

Kaikista julkaisuistamme on saatavilla sähköinen versio (pdf, e-kirja tai molemmat). Osaa tuotteista on saatavilla myös fyysisinä kappaleina, ja postitamme niitä kotimaahan maksutta. Lisätiedot ja tilaukset osoitteesta eurooppatiedotus@gov.fi.

 

Julkaisut

EU-perusteos, 3. uudistettu laitos (2023)

EU-perusteos, 3. uudistettu laitos (2023)

Miten Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen? Millaista valtaa on mepeillä? Onko subsidiariteettiperiaate jotain syötävää? Kuinka EU:hun pääsee töihin? Miten suuret muutokset ja ennen kokemattomat kriisit ovat muuttaneet myös Euroopan unionia? Entä mitä hyötyä EU:sta on juuri sinulle? Näihin ja lukuisiin muihin EU:n toimintaa koskeviin kysymyksiin löydät vastauksen tästä kirjasta.

Lue maksuton E-julkaisu (Ellibs)
Lataa PDF-versio
EU lyhyesti, 3. uudistettu laitos (2024)

EU lyhyesti, 3. uudistettu laitos (2024)

Mitkä maat ovat EU-jäsenmaita? Kuinka EU syntyi, ja miten EU:ssa päätetään? EU lyhyesti -esitteestä löydät tiiviissä muodossa tietoa EU:n päätöksenteosta ja toiminnasta.

Lataa PDF-versio
Euroopan kartta (2024)

Euroopan kartta (2024)

Lataa PDF-versio
Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta (2021)

Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta (2021)

Euroopan unioni on tunnuslauseensa mukaan ”moninaisuudessaan yhtenäinen”. 2010- luvulla kriisi toisensa jälkeen kuitenkin koetteli unionia ja sen yhtenäisyyttä. Millaisia vaikutuksia eurokriisillä, pakolaiskriisillä, Brexitillä ja koronapandemialla on ollut? Entä kuinka unioni pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin ilmastonmuutoksesta oikeistopopulismin nousuun? Kirja kartoittaa EU:n politiikan muodostumista ja muutoksia sekä pohtii unionin tulevia ratkaisuja. Tarkastelun ytimessä on kysymys, pystyykö EU uudistumaan ja toteuttamaan sen tavoittelemaa yhtenäistä politiikkaa. Teos esittelee laajasti EU:n viimeaikaista kehitystä ja avaa politiikan sektoreiden entistä tiiviimpiä yhteyksiä. Näin se luo kattavan kuvan unionin nykytilasta ja soveltuu myös oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Lue maksuton E-julkaisu (Ellibs)
Lataa PDF-versio
Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus (2017)

Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus (2017)

Euron kriisistä alkanut EU:n politisoituminen toimi vedenjakajana Suomen Eurooppa-politiikassa. Aiemmin suljettujen ovien takana käydyt keskustelut ovat saaneet tehdä tilaa julkisille puoluepoliittisille vastakkainasetteluille. Samalla hallituksemme liikkumatila Brysselin pöydissä on kaventunut. Suomi on ollut unionin jäsen yli kaksi vuosikymmentä. Olemmeko vielä samanlainen ”mallioppilas” kuin jäsenyyden alkuvuosina? Mitkä jäsenvaltiot ovat Suomen läheisimpiä kumppaneita EU-neuvotteluissa? Miten kansalaiset ja puolueet suhtautuvat unioniin? Kirja tarkastelee Suomen EU-linjan kehitystä politiikan eri alueilla talouspolitiikasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. On tärkeää ymmärtää eri jäsenmaiden poliittisia valintoja, sillä vaikka tiedotusvälineet korostavat usein unionia repiviä kiistoja, lopulta EU perustuu jäsentensä vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Lue maksuton E-julkaisu (Ellibs)
Lataa PDF-versio
EU-jäsenmaat -kirjanmerkki

EU-jäsenmaat -kirjanmerkki

Lataa PDF-versio