Kuva: Annika Haas/EU2017EE Estonian Presidency (Flickr)

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa (EUE) on avainasemassa Suomen EU-politiikan toteuttamisessa. Edustusto ajaa Suomen etuja EU:n päätöksenteossa hallituksen ohjeiden pohjalta sekä raportoi ja välittää tietoa Suomeen.

EUE-kolumneja kirjoittavat Suomen edustuston asiantuntijat.

EUE-kolumni 17.7.2017

EUE-kolumni: Etelänaapuri Viro EU-neuvoston kipparina seuraavan puolivuotiskauden

Naapurimaamme Viro on nyt ottanut viestikapulan Maltalta ja aloittaa kuuden kuukauden jaksonsa neuvoston puheenjohtajamaana. Viron pj-kausi aikaistui puolella vuodella Iso-Britannian ilmoitettua tulevasta erostaan ja vetäydyttyä sitä myöten suunnitellusta vetovuorostaan. Ketterä etelänaapuri on kuitenkin valmistautunut koitokseen tehokkaasti ja pikavauhtia!

Viro on asettanut kaudelleen päätavoitteeksi edistää avointa ja innovatiivista eurooppalaista taloutta sekä entistä turvallisempaa, digitaalisempaa, kestävämpää ja tasapuolisempaa Eurooppaa. Läpileikkaavina arvoina Viro painottaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista sekä sitoutumista parempaan sääntelyyn. Suomen on helppo nämä arvot allekirjoittaa, ja puheenjohtajuuden tyyli tulee varmasti muiltakin osin olemaan meille kotoinen.

Maltan kaudelta yhtenä suurimmista haasteista Virolle periytyy keskustelu muuttoliikkeen vaikutusten tasapuolisemmasta taakanjaosta jäsenmaiden kesken. Paine Afrikasta pääosin Italiaan suuntaavalla keskisen Välimeren reitillä on kasvussa ja Italia on äskettäin vedonnut vahvasti muihin jäsenmaihin avun saamiseksi. Virolla on edessä tärkeä tehtävä yhteisen solidaarisuuden esiin tuomiseksi. Tilanne on kestämätön etulinjan maille kuten Italialle. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen tulee olemaan yksi Viron puheenjohtajuuden menestyksen keskeinen mittatikku.

Tehoa tietojen vaihtoon ja rajavalvontaan

Viimeaikaiset terrori-iskut eri puolilla Eurooppaa ovat lisänneet yhtenäisyyden tunnetta yhteistä uhkaa vastaan, ja samalla tuoneet lisävauhtia yhteistyöhön. Nyt tehostetaan muun muassa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja modernisoidaan rajavalvontajärjestelmiä. Turvallisuuteen panostetaan myös tehostamalla puolustusyhteistyötä, jossa Suomi on ollut mukana etulinjassa.

Euroopan tulevaisuutta ruotiva keskustelu jatkuu etenkin nyt Britannian eroneuvottelujen käynnistyttyä kesäkuussa. Yksi tärkeä kysymys tulee olemaan EU:n rahoituksen tulevaisuus yhden suuren jäsenmaan lähdön lähestyessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että  EU:n koko budjetti on vain noin yksi prosentti jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta! Talouden saralla Virolla riittää töitä:  pankkisektoria vakauttavista säännöistä pitäisi sopia, yrityksille olisi löydettävä uusia rahoituskanavia ja reilua kilpailua tulisi edistää veronkiertoa estämällä.

Viron painopisteet sisämarkkinoita kehitettäessä ovat konstailemattomat: avoin ja innovatiivinen talous, koulutus ja osaaminen, sekä ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Nämä kaikki ovat Suomelle luontevia tavoitteita ja samalla ne ovat eurooppalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn selkärankaa. Toiveena olisi, että uuden sääntelyn rinnalla Viro saisi puskettua eteenpäin toimeenpanoa jo tehdyn työn osalta.

Viron EU-puheenjohtajuuskauden alkua juhlittiin mm. Vapaudenaukiolla Tallinnassa. Kuva: Estonian EU Presidency

Digi-Viro näyttää suuntaa

Ei liene yllättävää, että digitalisaatio on Viron puheenjohtajuuslaivan keulapurje ja poikkileikkaava teema. Viroa voidaan pitää digitalisaation pikkujättiläisenä, maana joka on tehnyt vaikuttavia e-loikkia. Mikä hienointa, Viro korostaa kehityksen myönteisiä puolia. Sähköiset ratkaisut, palvelut, alustat ja välineet ovat ensisijassa mahdollisuus – kansalaisille ja yrityksille – ja niiden avulla voidaan löytää ratkaisuja niin työnteon murrokseen kuin kilpailukyvyn vahvistamiseenkin. Samalla digitalisaatio on keino vahvistaa turvallisuutta ja vastata hybridiuhkiin.

Digitalisaatio ei ole ainoa taikasana Brysselissä. On selvää, että työ energiaunionin rakentamiseksi ja Pariisin ilmastosopimuksen käytäntöön viemiseksi jatkuu Viron kaudella. Voidaan jopa sanoa EU:n saaneen uutta draivia työlleen, kun Yhdysvaltain vetäytyminen edellä mainitusta sopimuksesta tuli julki. Eurooppa haluaa vastata sille annettuun vastuuseen.

Energiasta, ympäristöstä ja ilmastosta puhuttaessa kansalliset erityispiirteet ja tulokulmat nousevat välittömästi pintaan. Yhdellä on valtaosin metsää, toisella tuulta, kolmannella hiiltä ja vesivoimaa. Ja lyhenteitä lentää. EED, REDII, ETS, LULUCF.. Puhtaan energian paketti on kahdeksan ehdotuksen kokonaisuus, jossa Suomella on merkittäviä intressejä muun muassa biotalouden ja puhtaan teknologian roolin vahvistamisessa. Sama koskee maan ja metsän käyttöä, kiertotaloutta, päästökaupan uudistamista ja päästökaupan ulkopuolisten alojen sääntelyä. Voitaneen sanoa, että satoja työtunteja nielleestä uurastuksesta huolimatta Malta sai vasta alkuun jäsenmaiden työn tässä suururakassa. Viron kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut selväksi, että kun omat lähtökohdat ovat monella tapaa samoja, Suomen viestejä kuullaan ja ymmärretään Tallinnassa keskimääräistä paremmin.

Viimeisenä on paikallaan mainita komission vastikään julkistama liikkuvuuspaketti. Laaja ja merkittävä paketti käsittelee muun muassa tieliikenteen sosiaali- ja markkinakysymyksiä, tieliikenteen hinnoittelua sekä raskaan kaluston päästövaatimuksia. Suomi on korostanut, että valmisteltavan sääntelyn tulisi kestää aikaa, vahvistaa EU-sisämarkkinoiden toimivuutta ja soveltua myös uusille palveluille ja niiden kehittäjille. Tätä samaa on sanonut Virokin, joka puheenjohtajana vannoo tasapuolisen ja eteenpäin katsovan sisämarkkinan nimiin.

 

Heli Hyypiä ja Leo Svahnbäck
Lisätietoa Viron kaudesta https://www.eu2017.ee/priorities-estonian-presidency

 

Kirjoittajasta