Kuva:
Uutinen 23.12.2019

Neuvottelut Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen alkavat – Suomi tasoitti tietä neuvotteluille

Neuvottelut Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen alkavat maaliskuussa 2020 Strasbourgissa. Asia eteni Suomen EU-puheenjohtajakaudella tänä syksynä, kun EU:n neuvosto antoi lokakuussa täydentävät neuvotteluohjeet EU:n neuvottelijana toimivalle komissiolle ja vahvisti EU:n valmiuden palata takaisin neuvottelupöytään Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolten kanssa.

Maria Guseff (keskellä)on toiminut perusoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden FREMP-työryhmän puheenjohtajana Suomen puheenjohtajakaudella. Kuvassa myös varapuheenjohtaja Sonya Walkila (vas.) ja Magdalena Marinez-Almeida (oik.) neuvoston sihteeristöstä.
Maria Guseff (keskellä)on toiminut perusoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden FREMP-työryhmän puheenjohtajana Suomen puheenjohtajakaudella. Kuvassa myös varapuheenjohtaja Sonya Walkila (vas.) ja Magdalena Marinez-Almeida (oik.) neuvoston sihteeristöstä.

EU:sta tulisi 48. Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittynyt osapuoli. Liittymisellä olisi merkittäviä vaikutuksia kaikille eurooppalaisille, sillä se toisi yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden valittaa EU:n toimielinten toimista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Liittyminen korostaisi myös EU:n sitoutumista Euroopan neuvoston keskeisiin arvoihin eli demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edistämiseen.

Liittyminen vahvistaa EU:n perusarvoja

Vuonna 2009 voimaan astunut Lissabonin sopimus velvoittaa Euroopan unionia liittymään ihmisoikeussopimukseen. Liittymällä sopimukseen EU liittyisi 47 Euroopan valtion yhteisöön, jotka ovat jo sopimuksen osapuolina ja ovat suostuneet siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo niiden noudattavan sopimusta. Myös kaikki EU:n jäsenmaat ovat ratifioineet ihmisoikeussopimuksen.

”EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen olisi tärkeää sekä symbolisesti että yksilön oikeuksien täysimääräisen toteutumisen kannalta. Liittymisen jälkeen jokainen yksityinen tai oikeushenkilö voisi osoittaa sopimuksessa turvattujen oikeuksien loukkaamista koskevan valituksensa EU:ta vastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle niissä kysymyksissä, joissa yksittäistapaukseen on sovellettu unionin oikeutta”, sanoo lainsäädäntöneuvos Maria Guseff ulkoministeriön oikeudelliselta osastolta.

”EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen täydentäisi EU:n kansalaisten perusoikeuksien suojelua ja vahvistaisi sen perusarvoja. Se parantaisi myös EU-lainsäädännön toimivuutta ja lisäisi perusoikeuksien suojelun yhdenmukaisuutta Euroopassa.”

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa järjesti marraskuussa seminaarin EU:n liittymisestä ihmisoikeussopimukseen yhdessä EU-delegaation ja Ranskan kanssa. ”Liittyminen tulisi selkeästi vahvistamaan myös sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää ja luottamusta EU-instituutioihin”, painotti seminaarin avannut suurlähettiläs Nina Nordström (oik).
Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa järjesti marraskuussa seminaarin EU:n liittymisestä ihmisoikeussopimukseen yhdessä EU-delegaation ja Ranskan kanssa. ”Liittyminen tulisi selkeästi vahvistamaan myös sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää ja luottamusta EU-instituutioihin”, painotti seminaarin avannut suurlähettiläs Nina Nordström (oik). Kuvassa etualalla myös entinen EU-tuomioistuimen tuomari Allan Rosas (vas.) ja lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen (kesk.)

Pitkä liittymisprosessi

Neuvotteluita Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Euroopan keskeiseen ihmisoikeuksien toteutumista turvaavaan sopimukseen, on käyty jo 1970-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2013 EU ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolivaltiot pääsivät väliaikaisesti yksimielisyyteen liittymissopimuksen luonnostekstistä. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin 18. joulukuuta 2014 antamassaan lausunnossa 2/13, ettei liittymissopimuksen luonnos tietyiltä osin ollut unionin oikeuden mukainen.

Neuvosto on toistuvasti ilmaissut sitoutuneensa edistämään EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Samalla se on ilmaissut tarpeen löytää kestävät ratkaisut kaikkiin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka unionin tuomioistuin toi esiin lausunnossaan joulukuussa 2014.

Seuraavaksi EU:n neuvottelijana toimiva komissio neuvottelee tarvittavista muutoksista ihmisoikeussopimuksen osapuolten kanssa.

 

Euroopan ihmisoikeussopimus allekirjoitettiin vuonna 1950, ja Euroopan neuvoston 47 jäsenmaata ovat ratifioineet sen. Euroopan neuvosto on eurooppalaisten valtioiden yhteistyöelin, se ei ole osa EU:ta.