Kuva: Euroopan unioni
Uutinen 16.12.2022

Eurooppa-neuvosto vahvisti tuen Ukrainalle ja keskusteli transatlanttisesta suhteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto

15.12.2022

15. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto keskusteli transatlanttisista suhteista, taloudesta ja energiasta, Ukrainasta ja Venäjästä, turvallisuudesta ja puolustuksesta sekä eteläisestä naapurustosta.

Keskustelussa pääministeri Sanna Marin painotti, että EU:n vahvaa tukea Ukrainalle kaikissa muodoissaan tulee jatkaa.

”On tärkeää ja kiireellistä avustaa Ukrainaa sen infrastruktuurin korjaamisessa Venäjän jatkaessa iskujaan siviilikohteisiin. Olen tyytyväinen siihen, että kokouksen yhteydessä vahvistettiin päätös EU:n 18 miljardin euron makrotaloudellisesta avusta Ukrainalle vuodelle 2023.”

Pääministeri Sanna Marin edusti Suomea Eurooppa-neuvostossa 15. joulukuuta. Kuva: Euroopan unioni

Euroopan komissio antoi 9. marraskuuta Ukrainan makrotaloudellista apua koskevan paketin, jonka rahoitustukea koskevassa osassa esitetään perustettavaksi uusi väline enintään 18 miljardin tuen kanavoimiseksi Ukrainalle (nk. MFA+-väline) vuonna 2023.

Lisäksi Eurooppa-neuvoston yhteydessä sovittiin EU:n yhdeksännestä Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Suomi on korostanut, että EU:n tulee edelleen johdonmukaisesti lisätä pakotteita Venäjää kohtaan Venäjän aggression jatkuessa.

Eurooppa-neuvoston transatlanttisia suhteita, taloutta ja energiaa koskevassa keskustelussa pääministeri Marin korosti myönteistä transatlanttista agendaa sekä EU:n yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta suhteen vahvistamisessa.

”EU:n ja Yhdysvaltojen tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua mm. Venäjästä, Kiinasta sekä turvallisuudesta ja puolustuksesta tulee jatkaa”, Marin sanoi.

”Kauppa- ja investointisuhteemme on maailman merkittävin. On tärkeää, että EU:n huoliin tasavertaista toimintaympäristöä koskien löydetään ratkaisuja Yhdysvaltojen kanssa.”

Pääministeri korosti jakavansa Eurooppa-neuvoston keskusteluissa esiin nousseen huolen Euroopan vaikeutuvasta taloustilanteesta sekä Euroopan kilpailukyvystä. Pääministerin mukaan Suomi ei kuitenkaan kriisitilanteesta huolimatta tue uusia suuria EU-tason investointipaketteja tai välineitä.

Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota analysoimaan tilannetta ja valmistelemaan ensi vuoden alussa ehdotuksia EU-tason toimenpiteiksi, joilla parannettaisiin Euroopan kilpailukykyä ja tuottavuutta globaalissa kilpailussa pitkällä aikavälillä.

Toimet EU:n kilpailukyvyn varmistamiseksi edellyttävät Marinin mukaan huolellista harkintaa.

”Aiheeseen palataan seuraavissa Eurooppa-neuvostoissa, joissa tulee käydä perusteellinen keskustelu Euroopan kilpailukyvystä ja kriittisistä riippuvuuksista.”

Muissa asioissa Eurooppa-neuvosto päätti myöntää jäsenehdokasmaan aseman Bosnia-Hertsegovinalle. Eurooppa-neuvoston keskustelussa Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa esille nousi parlamenttiin liittyvä korruptioepäily.

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia