Kuva:
Uutinen 5.4.2024

Ministeri Adlercreutz vierailee yliopistoissa keskustelemassa EU:ssa työskentelyn monista mahdollisuuksista

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vierailee kevään aikana useassa suomalaisessa yliopistossa kertomassa ja keskustelemassa mahdollisuuksista työskennellä EU:n palveluksessa. Yliopistokiertueen tarkoitus on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta hakeutua EU-tehtäviin ja tarjota EU-uriin liittyvää perustietoa.

Valtioneuvoston viestintäosasto, 4.4.2024 klo 15.47

”Mitä enemmän suomalaisia työskentelee EU:n toimielimissä, sen paremmin siellä myös tunnetaan Suomen erityispiirteet. Se, että saamme nostettua suomalaisten nuorten kiinnostusta EU-uria kohtaan, on ratkaisevan tärkeää myös EU-vaikuttamisen kannalta. Suomen etu on, että Brysselin käytävillä työskentelevillä on kosketuspintaa suomalaiseen arkeen. Nuorille EU-ura taas tarjoaa hienon mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa koko maailman kannalta ratkaiseviin kysymyksiin”, ministeri Adlercreutz sanoo.

Kiertue alkoi Turun yliopistosta 12. maaliskuuta ja seuraavia kohteita ovat Tampereen yliopisto (8.4.), Vaasan yliopisto (9.4.) ja Åbo Akademin Vaasan kampus (9.4.), Jyväskylän yliopisto (22.4), Helsingin yliopisto (23.4.) ja Aalto yliopisto (23.4.). Kiertueelle suunnitellaan jatkoa syksylle 2024.

Tilaisuudet ovat avoinna opiskelijoiden lisäksi yliopiston henkilökunnalle. Paikalla tilaisuuksissa on myös valtioneuvoston kanslian EU-erityisasiantuntija, joka kertoo tarkemmin EU:n työmahdollisuuksista ja hakuprosessista sekä EU-rekrytointien edistämistoimista Suomessa.

EU:n kaikkien jäsenvaltioiden ja koko unionin edut huomioivan politiikan kannalta on tärkeää, että EU:n toimielimissä työskentelee tasapuolisesti kansalaisia kaikista jäsenvaltioista.

Suomalaisten suhteellinen osuus EU-toimielinten työntekijöistä on eläköitymistrendin vuoksi kääntymässä jyrkkään laskuun. Samaan aikaan hakijamäärät ja erityisesti EU-urakilpailut läpäisseiden suomalaisten määrät ovat jääneet vähäisiksi. Tämän seurauksena suomalaiset työntekijät ovat pian aliedustettuina EU:ssa.

Suomalaisten virkamiesten EU-osaamiseen ja –rekrytointien edistämisen ohella pyritään kannustamaan vastavalmistuneiden, opiskelijoiden ja nuorten hakeutumista EU-tehtäviin.

Osana Suomen EU-vaikuttamista valtioneuvosto on vahvistanut EU-rekrytointien edistämistoimia ja niihin käytettäviä resursseja. Keväällä 2024 valtioneuvoston kanslia käynnistää sidosryhmäverkoston, johon kutsutaan myös muun muassa korkeakoulujen rehtori- ja opiskelijajärjestöt. Tavoitteena on eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja EU-rekrytointeihin liittyvän tiedon jakaminen.

Unionin toimielimet tarjoavat myös useita mahdollisuuksia harjoitteluun. Harjoittelu voi olla erittäin hyödyllinen kokemus, riippumatta siitä päätyykö lopulta töihin EU:n palvelukseen. Kaikilla toimielimillä on omat harjoittelijahakunsa, jotka pidetään useimmiten pari kertaa vuodessa.

Työskentely EU:ssa tarjoaa mahdollisuuden edistää unionin arvoja, joita ovat rauha, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet. EU:n palveluksessa on mahdollisuus työskennellä kaikkiin EU-kansalaisiin vaikuttavien asioiden parissa kuten esimerkiksi ilmastoasioiden, turvallisuuden tai digitaalisen siirtymän tehtävissä.

EU-toimielimet maksavat kilpailukykyistä palkkaa työntekijöilleen. Koulutustarjonta on monipuolista, ja työ EU:ssa tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen koko uran ajan.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Johanna Hulkko p. 0295 160 942 ja erityisavustaja Crista Grönroos p. 050 441 4257, valtioneuvoston kanslia