Saavutettavuustyökalut

Näin syntyy EU-laki

EU:n toiminnan ytimessä on lainsäädäntö, jolla EU pyrkii saavuttamaan poliittiset tavoitteet.

Euroopan komissio laatii lakiesityksen. Se toimitetaan Euroopan parlamentille, ministerineuvostolle ja kansallisille parlamenteille. Neuvosto ja parlamentti päättävät lakialoitteesta yhteistyössä. Tätä niin kutsuttua yhteispäätösmenettelyä sovelletaan  nykyisin noin 95 prosenttiin EU-lainsäädännöstä.


Seuraa meitä