Bild: European Commission

Finlands medlemsavgifter till EU

Medlemsavgifterna som uppbärs av medlemsländerna är EU:s största inkomstkälla. Medlemsavgiften bestäms utgående från medlemsländernas bruttonationalinkomst, influten mervärdesskatt samt de jordbrukstullar och importavgifter som unionen bär upp.

Finlands nettobetalningsställning 1995–2018

EU:s årsbudget baserar sig på den sjuåriga budgetramen. Den pågående ramperioden spänner över åren 2021 – 2027.

Medlemsländerna besluter gemensamt om unionens budgetram och därmed bestäms ländernas betalningsandelar i sista hand vid politiska förhandlingar. Summan av unionens egna medel, som består av medlemsstaternas medlemsavgifter, kan uppgå till högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst.

Finland har varit en av nettobetalarna i EU bortsett från åren 1996, 1997 och 2000. Nettoavgiften illustrerar skillnaden mellan Finlands inkomster från och betalningar till EU.

EU-medlemskapet kostade Finland 144 euro per invånare i 2022

Finland betalade i fjol sammanlagt  2,307 miljarder euro till EU. Finlands betalningar minskade med sammanlagt 228 miljoner euro jämfört med 2021. Finlands inkomster från EU ökade enligt kommissionen sammanlagt med 173 miljoner euro till 1,8 miljarder euro i fjol.

Beräknat per invånare sjönk bidraget från 175 euro till 144 euro. Nettoavgiften illustrerar grovt taget skillnaden mellan de bidrag ett medlemsland får från EU och de avgifter som redovisas till EU. Siffrorna illustrerar inte alla fördelar med EU-medlemskapet, såsom den öppna inre marknaden och fri rörlighet.