Finlands EU-finansiering

Vart går Finlands EU-stöd på 1,5 miljarder euro?

Finland får sammanlagt 1,5 miljarder euro av EU. Den största andelen på 873,2 miljoner euro går till landsbygden, miljön och hållbar tillväxt. 561 miljoner euro har reserverats för tillväxt, sysselsättning och sammanhållning. De återstående 66,4 miljonerna går till säkerhet, medborgarskap och förvaltning.

Merparten av de stöd som riktas till landsbygden (523,3 miljoner euro) riktar till jordbrukare som direktstöd. EU hjälper också att modernisera landsbygden och jordbruksnäringen. EU vill ha ett hållbar maritim ekonomi, och 8,8 miljoner euro går till fiskestöd och havspolitik. Förebyggandet av klimatuppvärmningen är viktigt för hållbar tillväxt i Europa, och det riktas 6,1 miljoner euro till kampen mot klimatförändringen.

För konkurrenskraft som främjar tillväxt och sysselsättning har det reserverats 303,3 miljoner euro. Denna summa delas upp mellan innovationsprogrammet Horisont 2020, utbytesprogrammet Erasmus+ och infrastrukturprogrammet Fonden för ett sammanlänkat Europa. Budgeten för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppgår till 257,6 miljoner euro.

Budgeten för säkerhet och medborgarskap på 30,8 miljoner euro fördelas mellan den inre säkerheten, asylsystemet, invandring, integration, stöd till EU-byråernas verksamhet i Finland, EU:s folkhälsoprogram och andra stöd, till exempel till kulturevenemang.

Budgeten för administration på 35,6 miljoner euro fördelas mellan EU-institutionerna, pensioner för finländska EU-tjänstemän och Europaskolorna.