Ajankohtaista 4.5.2002

Nuorille oma EU-tulevaisuuskonventti

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö

Tiedote 82/2002

11.4.2002

EU:n tulevaisuutta pohtiva valmistelukunta eli konventti on päättänyt järjestää oman istunnon nuorille eurooppalaisille kuullakseen heidän näkemyksiään Euroopan unionin tulevaisuudesta. Nuorten konventti kokoontuu Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa 9. – 14. heinäkuuta.

Jokainen konventin jäsen ja varajäsen nimeää nuorisokonventtiin yhden edustajan. Yhteensä nuoria on kuusi kustakin EU:n jäsen- ja hakijavaltiosta. EU:n instituutiot ja konventin puheenjohtajista valitsevat myös omat nuorisoedustajansa. Nuorisokonventissa on kaiken kaikkiaan 210 edustajaa. Nuorten edustajien valinta tehdään yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa ja nimetä voidaan sekä järjestöjen jäseniä että yksittäisiä henkilöitä. Osallistujien tulee olla 18-25-vuotiaita.

Suomen konventtiedustajat valitsevat omat edustajansa yhteisesti. Konventin jäsenet ovat pääministerin edustaja Teija Tiilikainen ja varaedustaja Antti Peltomäki sekä eduskunnan nimeämät edustajat Kimmo Kiljunen ja Matti Vanhanen ja heidän varaedustajansa Esko Helle ja Riitta Korhonen.

Nuorisokonventin jäsenyydestä kiinnostuneita pyydetään toimittamaan lyhyt selostus siitä, miksi he ovat kiinnostuneita osallistumaan Euroopan unionin tulevaisuutta pohtivaan nuorisokonventtiin, lyhyt ansioluettelo sekä yhteystiedot 15. toukokuuta mennessä ylitarkastaja Lotta Lindegrenille valtioneuvoston EU-sihteeristöön: PL 23, 00023 Valtioneuvosto, sähköposti lotta.lindegren@vnk.vn.fi

Valituiksi tulleille nuorten edustajille ilmoitetaan valinnasta kesäkuun alussa. Konventti korvaa edustajien matka-, ateria- ja majoituskulut.

Lisätietoja: ylitarkastaja Lotta Lindegren, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 160 2150. HUOM. uusi numero 15.4. alkaen: (09) 1602 2150

Valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön yhteiset EU-tulevaisuuskeskustelusivut:

www.minuneurooppani.fi

Konventin asiakirja nuorten konventista

Eduskunnan EU-tulevaisuussivut

Konventin suomenkieliset verkkosivut

EU:n yhteinen keskustelufoorumi EU:n tulevaisuudesta