Ajankohtaista 6.5.2002

EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokous Madridissa 17.5.

EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokous pidetään Madridissa 17. toukokuuta. Huippukokoukseen osallistuu 15 EU:n jäsenvaltiota, EU-komissio sekä 33 Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiota. Huippukokousta valmisteleva ministerikokous pidetään Madridissa 16. toukokuuta.

Madridin kokous on järjestyksessään toinen EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokous. Ensimmäinen järjestettiin Rio de Janeirossa kesäkuussa 1999. Siinä sovittiin uudenlaisesta yhteistyöstä, strategisesta kumppanuudesta, jonka tarkoitus on lähentää kahta samanmielisen ja yhteisen kulttuuriperinnön aluetta toisiinsa.

Madridin huippukokouksessa käsiteltävät asiat jakautuvat kolmeen pilariin: I poliittiset kysymykset, II taloudelliset kysymykset ja III yhteistyö sosiaalisten kysymysten, kulttuurin ja koulutuksen alalla. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. oikeusvaltion vahvistaminen, huumeidenvastainen taistelu, ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen, kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen, alueidenvälisen kaupan voimistaminen, kansainvälinen yhteistyö kestävän kehityksen ja kehitysrahoituksen alalla, informaatioteknologinen kuilu, sosiaalinen koheesio ja kestävä kehitys ja ympäristö.

Suomi pitää Madridin huippukokouksen onnistumista tärkeänä. Suomi jatkaa Tuusulan kokouksessa EU-puheenjohtajakautenaan marraskuussa 1999 aloittamaansa aktiivista linjaa alueiden välisen yhteistyön ja strategisen kumppanuuden vahvistamiseksi. Suomen mielestä Madridin huippukokous tarjoaa erinomaisen tilaisuuden keskustella esimerkiksi ihmisoikeuksista, demokratian ja oikeusvaltion kysymyksistä, terrorismin ja huumeiden vastaisesta taistelusta, kaupasta ja kestävästä kehityksestä.

Madridin huippukokousta on valmisteltu korkean virkamiestason työryhmässä, ja valmistelut tullaan päättämään valmistelevassa ministerikokouksessa Madridissa 16. toukokuuta. Huippukokouksen yhteydessä järjestetään 17. toukokuuta myös EU-maiden ja Etelä-Amerikan yhteismarkkinoiden, Mercosurin välinen huippukokous sekä 18.5.2002 seuraavat kokoukset: San José-dialogin ministerikokous (EU:n ja Keski-Amerikan integraatiojärjestelmään kuuluvien jäsenmaiden ministerit), EU:n troikan ja Andi-yhteisön huippukokous, EU:n troikan ja Keski-Amerikan huippukokous sekä EU:n troikan ja Meksikon huippukokous.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja varsinaisessa Madridin huippukokouksessa sekä EU:n ja Etelä-Amerikan yhteismarkkinoiden, Mercosurin huippukokouksessa.

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja jäseninä valtiosihteeri Alec Aalto, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, suurlähettiläs Charles Murto, neuvonantaja Jarmo Viinanen, linjanjohtaja Päivi Luostarinen ja yksikönpäällikkö Anne Lammila. Huippukokousta valmistelevassa ministerikokouksessa valtuuskuntaa johtaa ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Anne Lammila, puh 1605 6360 ja lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude, puh 1605 5568