Ajankohtaista 6.5.2002

Lähi-idän tilanne pääaihe EU:n yleisten asiain neuvostossa

Lähi-idän tilanne on keskeisin aihe EU:n yleisten asiain neuvostossa 15. huhtikuuta Brysselissä. EU, YK, Yhdysvallat ja Venäjä esittivät 10. huhtikuuta Madridissa yhteisvetoomuksen Lähi-idän tilanteesta. Israelin vetäytyminen palestiinalaiskaupunkien alueelta on kiireellisin tavoite. EU:n kanta on, että Israelin on vetäydyttävä palestiinalaiskaupungeista ja lopetettava välittömästi ylimitoitetut ja etenkin siviiliväestöön kohdistuvat toimet. Palestiinalaisjohtajien on tehtävä kaikkensa terrori-iskujen lopettamiseksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Colin Powellin matka Lähi-idässä jatkuu ja neuvosto keskustelee myös sen tuloksista. Neuvostossa on mahdollisesti esillä myös EU:n taloudellisten pakotteiden käyttöönotto Israelia vastaan. Esille voi lisäksi tulla aloite kansainvälisten tarkkailijoiden, mukaan lukien EU:n edustajien, lähettämisestä alueelle.

Yleisten asiain neuvosto käy läpi tilannekatsauksen EU:n terrorisminvastaisista toimista. Yhdysvalloissa 11.syyskuuta.2001 tapahtuneiden terrori-iskujen johdosta Eurooppa-neuvosto hyväksyi 21. syyskuuta laaja-alaisen toimintasuunnitelman terrorismin torjumiseksi. Toimintasuunnitelma koskee EU:n sisäisiä toimia, mm. lainsäädännöllistä yhteistyötä ja terroristijärjestöjen varojen jäädytystä. Lisäksi suunnitelmassa kartoitetaan toimenpiteitä EU-Yhdysvallat-yhteistyössä ja EU:n suhteissa unionin ulkopuolisiin ns. kolmansiin maihin. Suomi pitää tärkeänä, että samalla kun vahvistetaan EU:n ja kolmansien maiden kapasiteettia terrorismin torjunnassa, kiinnitetään yhä enemmän huomiota terrorismin taustalla olevien syiden ehkäisemiseen.

Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta neuvostossa on esillä myös EU:n sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden rahoitus. Espanja on laatinut puheenjohtajakautensa alussa uuden kompromissiesityksen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan rahoituksesta, ja neuvosto käy läpi tilannekatsauksen sen jatkovalmistelusta. Keskeisin kysymys on, miten jaetaan toisaalta kansalliset ja toisaalta yhteisön varoista katettavat kulut EU:n mahdollisissa sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa.

Neuvosto keskustelee lisäksi tulevan laajentuneen EU:n suhteista itäisiin naapureihin otsikolla ”Laajentunut Eurooppa – Wider Europe”. Keskustelussa käsitellään unionin tulevia suhteita Ukrainaan, Moldovaan ja Valko-Venäjään sekä koko itäisen rajan lähialueeseen. On tarvetta edistää kaupan vapautumista, tiivistää yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden osalta sekä syventää poliittista dialogia ja yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten osalta.

Muita aiheita neuvostossa ovat mm. EU-Sveitsi–suhteet, Länsi-Balkanin tilanne, EU:n ja Välimeren alueen maiden Valenciassa 22. huhtikuuta järjestettävän ulkoministerikokouksen valmistelu sekä EU:n ja latinalaisen Amerikan maiden toukokuussa Madridissa pidettävän huippukokouksen valmistelu. Neuvosto keskustelee myös EU:n virkamiesten henkilöstösääntöjen uudistuspaketista, joka on yhä valmisteilla.

Suomea kokouksessa edustavat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoasiainministeriö, Eurooppa-linja puh 1341 6097, 040 5460 456, ulkoministeri Erkki Tuomiojan lehdistöavustaja Tuija Zapasnik, puh. 1341 5012, 040 545 1275 ja ulkomaankauppaministeri Vilénin lehdistöavustaja Paula Parviainen, puh 1341 5356, 040 571 9370