Ajankohtaista 6.5.2002

Ulkomaankauppaministeri Vilén: Viro kirinyt ilahduttavasti EU-neuvotteluissa

” Viro on ilahduttavasti uuden hallituksen aikana kirinyt tahtiaan EU-liittymisneuvotteluissa ja se on taas kärkimaiden joukossa”, sanoi EU-laajentumisasioista vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén eduskunnan suurelle valiokunnalle torstaina Helsingissä.

”Viro on Suomen ylivoimaisesti keskeisin kauppakumppani hakijamaiden piirissä. Suomalaisyritysten viennistä hakijamaihin 40 prosenttia kohdistuu Viroon. Tosin Suomi on varsin hyvin hyödyntänyt myös Latvian, Liettuan, Puolan, Tshekin, Slovakian ja Unkarin kasvavaa kysyntää”, kiittelee Vilén. ”Yritysten haasteena onkin käyttää hyväkseen sisämarkkinoiden kasvu uudella, suurella kuluttajajoukolla.

Suomen vahvat alat, kuten ICT ja metsäsektori tulevat hyötymään laajentumisen mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista. Suomi vie hakijamaihin erityisesti sähkölaitteita ja –koneita, sekä koneita ja mekaanisia laitteita”. Ministeri muistutti kuitenkin, että laajentumisen vaikutukset eivät tule olemaan samanlaiset Suomen kaikilla toimialoilla. Herkkiä aloja ovat maatalous ja elintarviketeollisuus, maantiekuljetukset, rakentaminen sekä tekstiili-,vaatetus- ja nahka- ja kenkäteollisuus, joiden kannalta kilpailutilanne saattaa kiristyä.

”Erittäin tärkeää Suomenkin kannalta ovat lainsäädännön harmonisointi, teollisuuden uudelleenjärjestelyt ja tehokkuuden ja avoimuuden lisääntyminen taloudessa sekä näiden myötä vähenevä korruptio hakijamaissa. Korruption saaminen kuriin parantaa yritysten toimintaympäristöä. Ulkomaisten investoijienkin riskit pienenevät, kun toimintaympäristön ennakoitavuus lisääntyy”, arvioi Vilén. ”Yhteisölainsäädännön tehokkaan toimeenpanon varmistaminen on myös tärkeää, samoin hakijamaiden hallinnollisen ja oikeudellisen toimintakyvyn kehittäminen.

Jäsenmailla on nyt poliittista tahtoa edetä laajentumisaikataulun mukaisesti. Edistyminen riippuu kuitenkin tällä hetkellä paljolti hakijamaista”, pohtii Vilén. Keskeistä on korkealla tasolla useaan otteeseen osoitettu sitoutuneisuus prosessin loppuun saattamiseksi sovittujen periaatteiden mukaan ja tiekarttaa noudattaen.

Ministeri Vilen painotti, kuinka tärkeää on, että ”Euroopan kansalaiset ymmärtävät ja hyväksyvät laajentumiskehityksen. Kansalaisten tuki sekä nykyisissä että tulevissa jäsenmaissa on olennaista laajentumisen onnistumiselle. Hakijamaissa saatetaan järjestää liittymistä koskevia kansanäänestyksiä samoihin aikoihin, loppukeväällä 2003, kun EU:n tulevaisuutta pohtivan konventin työ saadaan päätökseen. Nämä asiat saattavat kansalaisten mielissä sekoittua toisiinsa”, totesi Vilén ja korosti kansalaistiedottamisen merkitystä, jotta kansalaiset ymmärtävät että kyse on erillisistä asioista.