Ajankohtaista 6.5.2002

Ulkoministeri Tuomioja: alueellinen yhteistyö tärkeää yhdentyvässä Euroopassa

”Euroopan neuvosto on sopiva paikka arvioida tämänhetkistä alueellista yhteistyötä ja sen eri muotoja”, totesi ulkoministeri Erkki Tuomioja puhuessaan Euroopan neuvoston kokouksessa perjantaina Vilnassa. ”Euroopan neuvostolla on laaja ja yleiseurooppalainen mandaatti”, hän perusteli. Euroopan neuvostoon kuuluu 44 jäsenmaata.

Tuomioja huomautti, että Euroopan yhdentymisprosessi on iso haaste alueelliselle yhteistyölle Sen kehittämisessä alueellisilla järjestöillä voi olla hedelmällinen rooli.

Tuomioja korosti puheessaan myös vähemmistöjen asemaa todeten, että uudet alueellisen yhteistyön muodot ja Euroopan integraatiokehitys tuovat vähemmistöt lähemmäksi toisiaan ja avaavat uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. ”On pohdittava keinoja lisätä vähemmistöjen osallistumista päätöksentekoon alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Yksi jo toteutumassa oleva aloite on tasavallan presidentti Tarja Halosen ehdottama Euroopan romanivähemmistöä edustavan neuvoa antavan elimen perustaminen”, Tuomioja muistutti.

Globalisoituneessa maailmassa keskinäisriippuvuudesta on tullut normi, ja uudet haasteet vaativat hyvin organisoitunutta toimintaa, sanoi Tuomioja puheessaan. Tuomioja toi myös esille pohjoismaisen yhteistyön sekä Arktisen neuvoston merkityksen alueellisessa yhteistyössä ja kertoi Suomen tukevan yhteistyötä sen ja Barentsin euroarktisen neuvoston välillä.

Ulkoministeri Tuomioja korosti tehokkaan ja uskottavan ihmisoikeuksien puolustamisen vaativan aina ulkoista valvontaa. Myös Euroopan unionissa on tärkeää taata niin ulkoisen kuin sisäisenkin ihmisoikeusvalvonnan toteutuminen. ”Siksi Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen olisi johdonmukainen ja välttämätön askel”, Tuomioja sanoi.

”Terrorismi on uhka demokratialle ja tuhoaa avoimen, suvaitsevaisen ja inhimillisen yhteiskunnan perustaa. Terrorismia vastaan on taisteltava päättäväisesti ja ennaltaehkäistäviä toimia on vahvistettava”, totesi Tuomioja. ”Terrorismin vastaisessa toiminnassa Euroopan neuvosto ja erityisesti sen oikeudelliset instrumentit ovat hyödyllisiä”.

Lisätietoja: lehdistöavustaja Tuija Zapasnik, puh 040 545 1275

Ulkoministeri Tuomiojan puhe