Uutinen 13.6.2002

Laajentuminen pääaiheena EU:n yleisten asiain neuvostossa

EU:n laajentuminen ja erityisesti neuvottelukannat maatalouden osalta ovat pääaiheena

EU:n yleisten asiain neuvostossa 10. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.

Puheenjohtajan tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten maataloutta käsitteleviin EU:n neuvottelukantoihin voidaan kirjata suora tuki uusille jäsenmaille. Komission ehdotuksessa painopiste on maaseudun kehittämisrahoituksessa suorien tukien sijaan. EU:n tulee pyrkiä saamaan aikaan yhteinen kanta maataloudesta komission ehdotuksen pohjalta vielä Espanjan puheenjohtajakaudella sovitun tiekartan mukaisesti. Mikäli yhteistä kantaa ei saada muodostettua, siirtyvät neuvottelut hakijamaiden kanssa syksyyn. Suomi tukee puheenjohtajan pyrkimyksiä saada aikaan yhteinen kanta. Tämä veisi neuvotteluja eteenpäin, ja tiekarttaa sekä sovittua aikataulua pystyttäisiin noudattamaan.

Lisäksi neuvostossa on mahdollisesti esillä Bulgarian ja Romanian asema laajentumisprosessissa. Suomen mielestä Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston liittymispäätösten jälkeen vielä neuvottelemaan jääville maille tulee antaa selvä poliittinen viesti EU:n sitoutumisesta liittymisprosessiin. Neuvosto käsittelee mahdollisesti myös hakijamaiden edistymisen seurantaa mm. eläinlääkinnässä ja kasviterveydessä sekä oikeus- ja sisäasioissa. Nyt laajentumisneuvottelujen loppuvaiheessa on tärkeää seurata ja valvoa, miten hakijamaat täyttävät sitoumuksensa ja miten ne panevat toimeen yhteisölainsäädäntöä.

Yleisten asiain neuvoston kokouksen jälkeen 10.-11. kesäkuuta Luxemburgissa järjestetään EU:n ja hakijamaiden laajentumisneuvottelut.

Lisätietoja: Ulkoasiainministeriö, Eurooppa-linja, lähetystöneuvos Anne Huhtamäki,

p. 160 56097, ja lähetystöneuvos Tuula Svinhufvud, p. 160 55073.