Uutinen 13.6.2002

Suomen toimintalinjaus koskien Euro-Välimeri-kumppanuutta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi 31. toukokuuta istunnossaan Suomen toimintalinjauksen EU:n ja Välimeren maiden yhteistyötä käsittelevässä Barcelonan prosessissa.

Euro-Välimeri-kumppanuudessa Suomen prioriteetteina ovat kaupallis-taloudellinen yhteistyö, ympäristösuojelu sekä tieto- ja viestintäteknologia. Tämän lisäksi tärkeitä aloja ovat oikeus- ja sisäasiat, opetus ja kulttuuri sekä ihmisoikeudet ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät asiat.

Suomen kannalta tärkeän pohjoisen ulottuvuuden tuleva kehitys kytkeytyy läheisesti siihen, miten eteläiset jäsenmaat tulkitsevat Suomen suhtautumisen Välimeri-ulottuvuuteen.

Viidentoista EU-maan ja kahdentoista Välimeren maan Euro-Välimeri-kumppanuus sai alkunsa Barcelonan ulkoministerikonferenssissa marraskuussa 1995 hyväksytystä julistuksesta. Barcelonan julistuksen tarkoituksena on luoda poliittisen vakauden, jaetun taloudellisen vaurauden ja yhteiskunnallisten uudistusten Euro-Välimeri-kumppanuus, jonka toteuttamiseksi EU suuntaa mittavaa ulkosuhderahoitusta MEDA-ohjelman välityksellä, samalla pyrkien tukemaan Lähi-idän rauhanprosessia.

Turvallisuus Välimeren alueella vaikuttaa keskeisesti turvallisuuteen koko Euroopassa. Edistämällä poliittista vakautta sekä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä assosiaatiosopimusten kautta EU pyrkii poistamaan siihen kohdistuvaa turvallisuusuhkaa ja hallitsematonta siirtolaisuutta. Schengen-sopimuksen myötä Välimerestä on käytännössä tullut Suomenkin ulkoraja.

Rahoituskaudelle 2000-2006 MEDA-ohjelmaan on varattu 5,3 miljardia euroa lahja-apua, minkä lisäksi Euroopan investointipankki EIB on varannut 7,4 miljardia euroa lainapääomaa Välimeren maita varten.

Ulkoasiainministeriö yhdessä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa pyrkii edistämään suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n Välimeren alueen rahoitusohjelmaan (MEDA) ja Euroopan investointipankin rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin alueella.

Lisätietoja: linjanjohtaja Maria Serenius, Afrikan ja Lähi-idän linja, ulkoasiainministeriö, puh: 1605 6212.