Uutinen 12.8.2002

EU:n kantoja hiotaan kestävän kehityksen huippukokousta varten

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat keskustelemaan Johannesburgissa järjestettävästä kestävän kehityksen huippukokouksesta.

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat viikonloppuna epäviralliseen ministerikokoukseen Tanskan Sönderborgissa keskustelemaan Johannesburgissa elo-syyskuussa järjestettävästä kestävän kehityksen huippukokouksesta. Johannesburgissa on tavoitteena saada aikaan poliittinen julistus, joka määrittelee keskeiset periaatteet ja sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseksi, konkreettisia toimia ja aikatauluja sisältävä toimintasuunnitelma sekä eri tahojen välisiä kumppanuussopimuksia, jotka täydentävät ja tukevat hallitusten välisiä sitoumuksia ja tavoitteita. Suomi, jossa huippukokousvalmisteluja koordinoi ulkoasiainministeriö, pitää tärkeänä, että EU osoittaa sitoutuneisuutensa huippukokouksen hyvään lopputulokseen ja sen toimeenpanoon.

Lisätietoja Suomen valmisteluista: />
Ulkoasiainministeriön ”Kestävä kehitys – Johannesburg 2002” verkkosivut