Uutinen 16.8.2002

Puheenjohtajan työohjelma, laajentuminen ja Lähi-itä keskeiset asiat YAN:ssa

EU:n yleisten asiain neuvoston (YAN) kokous järjestetään Brysselissä 22. heinäkuuta.

EU:n yleisten asiain neuvoston kokous järjestetään Brysselissä 22. heinäkuuta. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.

Tanska esittelee yleisten asioiden neuvostossa puheenjohtajakautensa ohjelman Yksi Eurooppa. Tärkein tavoite on EU:n laajentuminen. Muita keskeisiä aiheita ovat oikeus, vapaus ja turvallisuus, kestävä kehitys, elintarviketurvallisuus sekä globaali vastuu.

Suomi tukee Tanskan tavoitteita ja korostaa, että laajentumisen osalta on pidettävä kiinni sovitusta aikataulusta jäsenyyden edellytyksistä tinkimättä. Suomen mielestä aikataulussa pysymiseksi laajentumisneuvottelut on pidettävä erillään unionin sisäisistä uudistusprosesseista. Perustamissopimusten ja unionin toimielinjärjestelmän uudistamista on valmisteltava kokonaisuutena huolehtien toimielinten välisestä tasapainosta sekä jäsenvaltioiden tasa-arvosta. Lissabonin prosessin kilpailukykytavoitteen edellyttämiä rakenneuudistuksia tulisi edistää tehokkaasti. Keskeistä on jo tehtyjen päätösten sekä Tampereen huippukokouksen tavoitteiden toimeenpano. Lisäksi Suomi toivoo EU:n ottavan johtoroolin Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa, uutta toimintasuunnitelmaa EU:n pohjoiselle ulottuvuudelle vuosiksi 2004-2006 sekä päätöstä elintarvikeviraston sijoittamisesta Helsinkiin Tanskan puheenjohtajakaudella.

Tanska esittelee neuvostossa myös laajentumista koskevan työohjelmansa. Suomi tukee Tanskan tavoitteita neuvottelujen loppuunsaattamiseksi vuoden loppuun mennessä niiden hakijamaiden kanssa, jotka ovat siihen valmiita. Neuvottelujen intensiivisin vaihe ajoittuu Brysselin lokakuun huippukokouksen ja joulukuun Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston väliin. Hakijamaiden hallinnollisen toimintakyvyn kehittyminen ja sitoumusten seuranta ovat keskeisellä sijalla. Brysselin Eurooppa-neuvostossa arvioidaan komission edistymisraporttien pohjalta alustavasti sitä, millä mailla on edellytyksiä päättää neuvottelut vuoden loppuun mennessä. Suomi korostaa, että sovittuja periaatteita on noudatettava neuvottelujen loppuun asti.

Ulkosuhdeasioista esillä ovat erityisesti Lähi-idän ajankohtainen tilanne ja EU:n toimintamahdollisuudet presidentti Bushin 24.6. esittämien linjausten jälkeen. Suomi toivoo EU:n osallistuvan aktiivisesti unionin, Yhdysvaltojen, Venäjän ja YK:n muodostaman kvartetin toimintaan ja että yhteisiä elementtejä EU:n ja Bushin kannoissa pyritään hyödyntämään. Tavoitteena on eteneminen samanaikaisesti taloudellisten, turvallisuuteen liittyvien ja poliittisten kysymysten osalta, jotta konfliktiin löydettäisiin pysyvä kokonaisratkaisu. Suomi toivoo, että palestiinalaisalueilla järjestään vaalit mahdollisimman pian, taloussaarto puretaan ja Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta.

Lisäksi neuvostossa käsitellään mm. neuvoston työjärjestyksen muuttamista Sevillan huippukokouksen päätelmien pohjalta, terrorismin vastaista toimintasuunnitelmaa ja EU:n painopisteitä konfliktien hallinnassa. Esillä ovat lisäksi mm. Afganistanin, Länsi-Balkanin ja Zimbabwen tilanne, valmistautuminen Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokoukseen sekä mahdollisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välinen teräskiista.

Lisätietoja: Ulkoasiainministeriö, Eurooppa-linja, yksikön päällikkö Risto Piipponen, p. 160 56546