Uutinen 27.8.2002

Laajentuminen yhdistää EU-tiedottajia

”Eurooppa-tiedotus on esikuva EU-kansalaistiedottamisen järjestämisessä hakijamaissa ja arvostettu yhteistyökumppani jäsenmaissa”, toteaa Eurooppa-tiedotuksen yksikön päällikkö lähetystöneuvos Pirkko Hämäläinen.

Belgialaisia Eurooppa-tiedottajia

”Kansainvälinen yhteistyö tulee jatkossa korostumaan Eurooppa-tiedotuksen toiminnassa.” EU:n laajentumista koskevaan seminaariin osallistui 14 EU-tiedottajaa jäsen- ja hakijamaista.

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus järjesti Helsingissä 12.-16.6. unionin laajentumista koskevan seminaarin, johon osallistui 14 EU-tiedottajaa Alankomaista, Belgiasta, Italiasta ja Virosta. Eurooppa-tiedotuksen 19 aluepalvelua ovat mukana Info-Point Europe -tiedotusverkostossa, johon kuuluu yli 130 EU-kansalaistiedotuspistettä unionin jäsenmaissa.

Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottajat hyödyntävät Info-Point Europe -verkostoa päivittäisessä työssään etsiessään EU-tietoa suomalaisille. ”IPE-yhteistyöstä on apua, kun haemme esim. paikallistason tietoa tai kontakteja jäsenmaissa”, huomautti aluetiedottaja Jussi Näri Hämeenlinnasta.

”Suomessa EU-kansalaistiedotus on järjestetty esimerkillisellä tavalla”, totesi tiedottaja Marleen Roosens Leuvenista Belgiasta. Hän arvosti Suomessa erityisesti valtiovallan osallistumista EU-kansalaistiedottamiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamista.

Seminaariin osallistui myös Viron EU-kansalaistiedotusverkostona edustajia. Sten Hansson Viron Valtioneuvoston kansliasta toi esiin Suomen arvokkaan tuen Viron EU-tiedotusverkoston rakentamisessa. Ulkoasiainministeriön tukema Twinning-ohjelma on ollut käynnissä yli kahden vuoden ajan. EU-tiedottajat Maarja Rossman ja Valli Laas kertoivat Suomen kokemuksista olevan hyötyä tiedottamistyössä erityisesti Viron maaseudulla.

Laajentumista koskevassa kansalaistiedottamisessa todettiin riittävän haasteita, joiden kohtaamisessa faktapohjainen ja tasapuolinen tieto on olennaista. Helppotajuisen ja ”kansankielisen” tiedotusmateriaalin tuottaminen on myös tärkeää. EU-tiedottajat korostivat laajentumiseen liittyvässä tiedottamisessa yhteistyön hakijamaiden kanssa olevan entistä merkittävämpää. Yhteistyön vahvistaminen IPE-verkoston ja komission välillä kanssa nousi keskeiseksi tavoitteeksi.

”On hyvä, että voimme jatkossakin jakaa Euroopan tasolla kokemuksiamme laajentumiseen liittyvässä tiedottamisessa ”, totesi aluetiedottaja Juhana Tuomola Turusta. ”IPE-verkosto on tässä erinomaisen hyödyllinen”, lisäsi hän.

EU-tiedottajat päättivät koota voimansa yhteen ja järjestää loppuvuodesta Euroopan laajuisen tapahtumaviikon. Yhdistävänä teemana on EU:n laajentuminen.