Uutinen 4.9.2002

Tuotantoa ja kulutusta koskevasta 10-vuotispuiteohjelmasta sopu Johannesburgissa

Suomen ehdottamasta ja EU:n ajamiin päätavoitteisiin kuuluneesta tuotannon ja kulutustapojen muuttamista koskevasta 10-vuotispuiteohjelmasta on saavutettu yksimielisyys Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa.

Neuvottelutilanne 1.9. klo 18.00

Suomen ehdottamasta ja EU:n ajamiin päätavoitteisiin kuuluneesta tuotannon ja kulutustapojen muuttamista koskevasta 10-vuotispuiteohjelmasta on saavutettu yksimielisyys Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa. Ohjelmalla tähdätään kulutuksen ja tuotannon aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tarkoitus on koota yksiin kansiin sellaiset toimenpiteet, joilla tuotanto- ja kulutustapoja voidaan seuraavan kymmenen vuoden aikana muokata kestavämpään suuntaan. Tavoitteena on taloudellisen kasvun eriyttäminen luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen määrästä.

Tuotanto- ja kulutustapojen muuttamiseksi tarvitaan uudenlaista politiikkaa, toimintatapoja, apuvälineitä ja mittareita. Toimintaohjelman tarkoitus onkin kehittää tuotanto- ja kulutuspolitiikkaa, parantaa tuotteita ja palveluita sekä lisätä kuluttajavalistusta ja kuluttajien tietoisuutta sekä parantaa ekotehokkuutta.

Neuvotteluissa painotettiin teollisuusmaiden vastuuta tuotanto- ja kulutustapojen muuttamisessa. Kehitysmaat tarvitsevat omien ponnisteluidensa tueksi taloudellista, tiedollista ja teknistä tukea. Ohjelman laatimisessa on määrä olla mukana niin kansainvälisten järjestöjen, hallitusten, yksityisen sektorin kuin kansalaisjärjestöjenkin.

Kestävän kehityksen huippukokouksen neuvottelijat ovat sopineet myös, että luonnonvarojen väheneminen käännetään laskuun mahdollisimman pian. Aikarajaa ei tälle tavoitteelle kuitenkaan asetettu, vastoin mm. EU:n ja Suomen tahtoa.

Biodiversiteetin eli lajien monimuotoisuuden hupenemisen osalta on sovittu, että sitä on merkittävästi hidastettava vuoteen 2010 mennessä.

Neuvotteluissa aikaisemmin sovituista asioista on kerrottu ulkoministeriön kotisivujen neuvotteluraporteissa.

Lisätietoja: suurlähettiläs Taisto Huimasalo, ulkoasiainministeriö, puh: +27 72 565 6619, ja kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela, ympäristöministeriö, puh: +358 40 506 1175