Uutinen 6.9.2002

Minun Eurooppani -foorumissa keskustellaan EU:n tulevaisuudesta

Keskustelu EU:n tulevaisuudesta on jatkunut kiivaana eri foorumeilla jo pidemmän aikaa. Kansalaisia on kannustettu osallistumaan keskusteluun Euroopan unionia käsittelevien tapahtumien yhteydessä sekä Internetin keskustelupalstoilla.

Minun Eurooppani -keskustelufoorumi (www.minuneurooppani.fi) avattiin lokakuussa 2001 EU:n tulevaisuuskeskustelua varten valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön yhteistyönä. Pääteemana sivuilla ovat laajentuva ja uudistuva unioni sekä turvallinen Eurooppa. Keskustelua on tähän mennessä käyty mm. laajentumisen puolesta ja vastaan, on esitetty ehdotuksia siitä, millaiseen lopputulokseen keväällä 2002 perustetun EU:n tulevaisuuskonventin tulisi päätyä ja arvioitu, millaisia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja Suomi tulevaisuudessa tekee.

Keskustelun perusteella voi sanoa, että EU:n tulevaisuuteen liittyvät kysymykset eivät ole helppoja. Uudistuvassa ja laajentuvassa unionissa on mukana monia eri kansallisuuksia ja kulttuureja, joiden mielipiteet ja arvot voivat erota suurestikin toisistaan. Suomessa käyty keskustelu osoittaa, että mielipiteet vaihtelevat myös kansallisten rajojen sisäpuolella. Tärkeää on säilyttää avoimuus ja aktiivinen tiedonvälitys EU:ta koskevassa tiedotuksessa. Minun Eurooppani -keskustelufoorumissa vuorovaikutteisuus on tärkeä osa tulevaisuuskeskustelua. Esimerkiksi suomalaiset konventtiedustajat ovat osallistuneet aktiivisesti keskusteluun ja pyrkineet vastaamaan heille osoitettuihin kysymyksiin.

Muutaman vuoden sisällä EU tulee sekä kasvamaan että sisäisesti uudistumaan. Laajentuminen tuo mukanaan haasteita, joihin tulevaisuuskonventti yrittää löytää ratkaisua. Konventti pyrkii yhteisymmärrykseen yhtenäisestä raportista, joka voisi toimia tulevan perussopimuksen pohjana. Nyt on siis paras hetki vaikuttaa ja saada äänensä kuuluville. Yksi tapa vaikuttaa on osallistua keskusteluun Minun Eurooppani -keskustelufoorumissa osoitteessa www.minuneurooppani.fi.

Tervetuloa keskustelemaan!

Minun Eurooppani -toimitus (sähköposti: info@minuneurooppani.fi)

Miia Lahti

verkkotiedottaja

valtioneuvoston EU-sihteeristö