Uutinen 6.9.2002

Venäjälle suuntautuvien huviristeilyjen viisumit

Suomen ja Venäjän väliset, Venäjälle suuntautuvien huviristeilyjen viisumikysymyksiä koskevat keskustelut käytiin 5.9.2002 Moskovassa.

Ulkoasiainministeriö tiedottaa 5.9.2002 />
Tiedote 308

Suomen ja Venäjän väliset, Venäjälle suuntautuvien huviristeilyjen viisumikysymyksiä koskevat keskustelut käytiin 5.9.2002 Moskovassa.

Suomen valtuuskunnan johtajana toimi linjanjohtaja Harry Helenius ja Venäjän valtuuskunnan johtajana MIDin konsuliosaston apulaispäällikkö Lev Pauzin.

Osapuolet korostivat mahdollisimman helpon matkailun merkitystä inhimilliselle kanssakäymiselle ja molempien valtioiden matkailuelinkeinolle.

Keskusteluissa Venäjän edustajat totesivat, että huviristeilyjen matkustajien viisumivapaa maissa vierailu perustuu Venäjän rajalain määräyksiin, joiden mukaan viisumivelvollisuus on pääsääntö. Poikkeuksia pääsääntöön voidaan myöntää ainoastaan vastavuoroisuuden pohjalta kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (ns. Lontoon sopimus) nojalla. Venäjä piti tällaisessakin tilanteessa kiinni vastavuoroisuusperiaatteen tunnustamisesta. Minkäänlaisia konkreettisia suunnitelmia Suomen satamassa poikkeavien venäläisten huviristeilyjen aloittamisesta venäläinen osapuoli ei esittänyt.

Venäjä voi luonnollisesti määrätä sen, millaisin asiakirjoin se päästää matkustajia alueelleen, kun kansainväliset sopimusjärjestelyt eivät viisumivapautta sitovasti edellytä. Suomi piti kuitenkin valitettavana sitä, että aikaisemmin Lontoon sopimuksen perusteella viisumivapaasti tapahtuneet maissa käynnit on lopetettu hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Suomi ei voi neuvotella uusia kahdenvälisiä viisumivapausjärjestelyjä. Suomen osalta toimivalta viisumikysymyksissä kuuluu Euroopan yhteisölle.

Huviristeilyjen matkustajien viisumivapaan maissa käynnin edellytyksistä ei päästy tässä vaiheessa yhteisymmärrykseen. Venäläinen osapuoli otti esille mahdollisuuden myöntää huviristeilymatkustajille ryhmäviisumeita nykyistä yksinkertaisemmin ja edullisemmin. Venäjä täsmentää ehdotustaan kirjallisesti lähipäivänä.

Lisätietoja:
/> Yksikön päällikkö Juhani Niemelä p. 1605 5211

Ministeri Nina Vaskunlahti p. +7 095 7874174