Uutinen 17.9.2002

Ihmisoikeudet ja turvallisuuspolitiikka kiinnostivat Ahvenanmaalla

Syksyn ulkoasiainministeriön (UM) maakuntakierros sai lähtölaukauksensa Suomen eteläisimmästä maakunnasta Ahvenanmaalta sunnuntaina 8. syyskuuta.

Syksyn UM:n maakuntakierros sai lähtölaukauksensa Suomen eteläisimmästä maakunnasta Ahvenanmaalta sunnuntaina 8. syyskuuta. Ennen yleisötilaisuutta ulkoministeri Tuomiojalla oli keskustelut maakuntahallituksen edustajien kanssa. Tässä yhteydessä maakuntaneuvos Roger Nordlund luovutti ulkoministerille itsehallinnon juhlamitalin.

Yleisötilaisuuteen maakuntapäivien auditoriossa osallistui noin seitsemänkymmentä henkilöä leppoisissa tunnelmissa. Ministeri Tuomioja vakuutti yleisölle, ettei ollut tullut lobbaamaan ahvenanmaalaisilta lisärahoitusta UM:lle selvittäessään ministeriön tuloja ja menoja. Hän painotti myös, etteivät itsehallintokysymykset ensisijassa kuulu UM:lle, vaikkakin yhteistyö maakuntahallituksen kanssa ulkoasiakysymyksissä on sujunut oivallisesti. Puheessaan Tuomioja nosti esille myös Ahvenanmaan itsehallintomallin esimerkkiratkaisuna monissa konfliktitilanteissa.

Poliittisen osaston päällikkö Markus Lyra totesikin, että Ahvenanmaan mallista on oltu kiinnostuneita Indonesiaa myöten. Lyra selvitti yleisölle myös tämänhetkisiä turvallisuuspoliittisia setelmia. Tilanne on vakaampi kuin koskaan aiemmin. Syitä tähän ovat muun muassa itäblokin romahtaminen, Euroopan unionin integraatio sekä NATO:n laajentuminen. Huolenaiheita tänään aiheuttavat Yhdysvaltojen ulkopolitiikan valinnat ja niiden seuraukset.

Kauppapoliittisen osaston päällikkö Antti Kuosmanen selvitti puheenvuorossaan Suomen kauppapolitiikkaa sekä sen yhteyksiä Euroopan unionin kauppapolitiikkaan ja maailmankaupajärjestö WTO:hon. Hän selvitti myös UM:n tehtävää suomalaisten yritysten vienninedistäjänä sekä Suomen edustustoverkon palveluksia vientiyrityksille.

Alivaltiosihteeri Pertti Torstila kertoi UM:n palveluiden kysynnän kasvaneen vuosien myötä, kun matkustaminen on lisääntynyt. Vuonna 2001 6,5 miljoonaa suomalaista matkusti maailmalla alle sadan edustuston ollessa valmiita palvelemaan heitä hädän tullen. Torstila huomauttikin, että Suomella on Itävallan, Tanskan ja Irlannin ohella pienin edustustoverkko Eutroopan unionin jäsenmaiden joukossa.

Yleisö keskittyi kysymyksissään Euroopan unioniin, turvallisuuspolitiikkaan, kaksoiskansalaisuuteen ja ihmisoikeuksiin.

EU-kysymyksissä kiinnosti Ahvenanmaan vaikutusvalta päätöksentekoprosessissa, johon todettiin löytyvän ratkaisu itsehallintolain uudistuksesssa. Ihmisoikeuskysymykset nousivat esille kysyttäessä Suomen Neidon osallistumisesta Nigeriassa järjestettäviin Miss Maailma-kisoihin Amina Lawal Kuramin kivitystuomiosta huolimatta. Ministeri Tuomioja totesi, että olisi hyvä jos Suomen Neito jättäisi kisat väliin ja tekisi selväksi osallistumattomuutensa, mutta ettei UM:lla ole vaikutusvaltaa itsenäisiin missitoimistoihin. Myös Turkin ihmisoikeustilanne nousi esille ja kysyttiin neuvoja vaikutuskanaviin ihmisoikeusasioissa.

Yhdysvaltojen toiminta, mahdollinen painostus Euroopan maita kohtaan sekä ulkoministeriön kanta mahdollisiin sotatoimiin Irakia vastaan herättivät myös mielenkiintoa. Tuomioja totesi, että Irakiin kohdistuvat sotatoimet ilman YK:n mandaattia eivät ole hyväksyttävissä.

Tilaisuudessa julkistettiin myös Eurooppa-tiedotuksen uutukainen kirjanen ”Ahvenanmaa Euroopan unionissa/ Åland i Europeiska unionen. Tässä yhteydessä keskusteltiin Ahvenanmaa-tietouden välittämisestä eteenkin suomenkieliselle väestölle. Kirjasen julkaisuun on suhtauduttu erittäin myönteisesti Ahvenanmaalla ja sen on sanottu tulevan tarpeeseen.

Yleisötilaisuuden nuorimman pään osallistujia olivat veljekset Fredrik Sonck (18 v.) ja Alexander Sonck (20v.). Heitä kiinnosti ulkopolitiikka yleensä, mutta eteenkin ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja kehitysyhteistyö sekä demokratia ulkopolitiikan yhteydessä. Sekä Fredrik että Alexander harmittelivat, ettei tilaisuudessa ollut monta nuorison edustajaa. Syyksi nuorten poissaoloon he arvelivat ahvenanmaalaisten nuorten tietämättömyyttä suomalaisesta politiikanteosta. Vaikka kyseiset nuoret miehet olivatkin kiinnostuneita Suomen ulkopolitiikasta, eivät he vielä vakavissaan olleet harkinneet uraa ulkoasiainhallinnon parissa.