Uutinen 11.10.2002

Eero Rantala selvitysmieheksi

Valtioneuvoston kanslia on nimennyt toimitusjohtaja Eero Rantalan selvitysmieheksi, jonka tehtävänä on selvittää Suomen ja Saksan välistä yhteistyötä Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman edistämiseksi.

Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden uudesta toimintaohjelmasta vuosille 2004-2006 on tarkoitus päättää Eurooppa-neuvoston kokouksessa Kööpenhaminassa joulukuussa 2002. Uutta toimintaohjelmaa ryhdytään valmistelemaan Kreikan EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2003 alussa.

Itämeren mailla ja erityisesti Saksalla on ollut alusta asti suuri merkitys EU:n pohjoiselle ulottuvuudelle. Erityisesti Saksan pohjoiset osavaltiot ovat aktiivisesti tukeneet pohjoisen ulottuvuuden toimeenpanoa.

Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltio on lupautunut järjestämään korkean tason kansainvälisen pohjoisen ulottuvuuden foorumin vuoden 2003 aikana. Suomella on aloitteentekijänä vastuunsa pohjoisen ulottuvuuden toteuttamisesta ja sen vuoksi on aiheellista, että suomalaiset asiantuntijat ja yritykset osallistuvat foorumin valmisteluihin. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää saksalaisten yritysten ja teollisuuden osallistumisen vahvistamiseen.

Selvitysmiehen tehtävänä on laatia 30. huhtikuuta 2003 mennessä esitys saksalais-suomalaisen yhteistyön tiivistämisestä EU:n pohjoisen ulottuvuuden toteuttamiseksi.

VNK:N TIEDOTE nro 258/2002