Uutinen 15.10.2002

Nuorilla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen

Eurooppa-tiedotuksen järjestämä tilaisuus kiinnosti Salon seudun nuoria ja nuorisotyön parissa työskenteleviä.

”Myös EU-tason vaikuttaminen rakentuu nuorten paikallisen harraste- ja järjestötoiminnan varaan”, EU:n nuorisokonventin suomalaisjäsenen Satu Arsalo kertoi Salon kirjastossa pidetyssä nuorten EU-illassa 23.9. Tie EU-tason vaikuttamiseen lähteekin kiinnostuksesta oman kotiympäristön asioihin ja haluun olla mukana päätöksiä tehtäessä.

Yksi Euroopan tason suurimmista järjestöistä on EYF- European Youth Forum, jossa on yksistään 91 jäsenjärjestöä eri Euroopan maista. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on järjestön jäsen. Allianssiin taas kuuluu Suomessa lähes sata nuorisojärjestöä. Satu Arsalo itse edustaa Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry:tä, joka toimii myös Euroopan tasolla.

”Nyt on nuorilla mainio tilaisuus vaikuttaa”, oli Satu Arsalon viestin pääsisältö. Juuri tällä hetkellä on käynnissä haku Kansalliseen nuorisokonventtiiin, joka kokoontuu marraskuun lopulla Helsingissä. Mukaan voi lähteä kuka tahansa 14 – 30 -vuotias Suomessa vakituisesti asuva nuori, joka on kiinnostunut sanomaan sanansa EU:n tulevaisuudesta. Haku nuorisokonventitin päättyy 16.10. ja mukaan mahtuu 120 kiinnostunutta. Arsalo tähdensi, että nuorisokonventti on avoinna kaikille kiinnostuneille nuorille, ei vain jo järjestöissä toimiville.

”EU:n nuoriso-ohjelma on hyvä tukimuoto, kun nuoret itse suunnittelevat ja ideoivat toimintaa”, totesi tiedottaja Anri Humalisto Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta. ”Byrokraktia on kevyttä ja rahallinen tuki riittävää”, lisäsi hän.

Vaikka EU:n nuoriso-ohjelma on ollut käynnissä yli kahden vuoden ajan, niin ainakin Salon seudulla kiinnostusta ohjelmaa kohtaa tuntui edelleen riittävän. Ehkä tieto tietoa nuoriso-ohjelmasta ei ole vielä tavoittanut kaikkia nuorisokentän toimijoita.

EU:n nuoriso-ohjelmaan kuuluu viisi alaohjelmaa, jotka tukevat nuorten vapaaehtoistyötä ja ryhmätapaamisia toisissa EU-maissa. Lisäksi ohjelmasta voi hakea tukea nuorten paikalliseen toimintaan kuten nuoriso-aloitteisiin tai tiedotushankkeisiin.

Tällä hetkellä ohjelman pääpaino on rasismin vastustamisessa. Tähän liittyvillä nuorten hankkeilla on myös paremmat mahdollisuudet saada tukea. Nuorisosihteeri Humaliston mukaan nuorten omiin ns. nuorisoaloitteisiin eli nuorten paikalliseen omaan toimintaan on mahdollisuus saada tukea jopa 10 000 €.

Nuoriso-ohjelmaa ei ole tarkoitettu koulujen järjestämään toimintaan, mutta periaatteessa esim. koulun epäviralliset nuorten ryhmät voivat hyötyä ohjelmasta. Tärkeintä on, että nuoret ovat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ideoitaan.

Suomessa nuoriso-ohjelmasta vastaa CIMO eli Kansainvälisen henkilövaihdon keskus. Eurooppa-tiedotuksen aluepalvelut kautta maan vastaavat myös nuorten EU-kysymyksiin.

Lisätietoja:
/>Juhana Tuomola