Uutinen 17.10.2002

Inarin julistus korostaa vuorovaikutuksen merkitystä arktisen ympäristön suojelemisessa

Neuvoston hyväksymässä julistuksessa painotetaan tarvetta lisätä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa.

Arktisen neuvoston kokouksen päätteeksi hyväksytyssä Inarin julistuksessa osanottajamaiden edustajat korostavat jatkuvan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä ilmastomuutoksen vuoksi. Kasvihuoneilmiön voimistuminen voi neuvoston mukaan aiheuttaa suuria muutoksia arktisilla alueilla. Neuvosto korostaa myös meneillään olevan laajan ilmastomuutosta selvittävän tutkimuksen merkitystä. Julistuksessa neuvosto linjaa muutenkin kantaansa kestävään kehitykseen ja luonnon saastumiseen.

Neuvosto korostaa, että pohjoisen ulottuvuuden pitää kohdistua myös pohjoisen pohjoiseen. Tähän asti EU:n huomio on ollut lähinnä Itämerellä. Neuvoston hyväksymässä julistuksessa painotetaan tarvetta lisätä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa.

Lisätietoja Arktisen neuvoston kokouksesta
Inarin julistus